Žurnāli

MARTA JAUTĀJUMS

Šomēnes Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) jau tradicionāli pulcē studentus uz medicīnas nozares studentu zinātnisko konferenci. Kā vērtējat studentu zinātnisko aktivitāti un kā mainās pētījumu tematika, kvalitāte?

Prof. IVETA OZOLANTA, RSU zinātņu prorektore IVETA OZOLANTA

Medicīnas studenti mums ir ļoti aktīvi! Ļoti! To gan nevar teikt par sociālo zinātņu studentiem - ja medicīnas studenti ir iesnieguši 75 tēzes gan stenda, gan mutiskajiem referātiem, tad "nemediķi" - tikai trīs. Mūsu universitātē ir vairāk nekā 20 zinātnisko pulciņu. Studentu pētniecisko darbu kvalitātes līmeni ir grūti izvērtēt, taču kopumā līmenis ir labs, daži studenti jau iesaistās "lielajā" zinātnē, strādājot blakus vecākajiem kolēģiem, un tad ir grūti nošķirt, kāds ir studenta personiskais ieguldījums.

Prof. MĀRA PILMANE, RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta direktore

Zinātne ir greznība, ko visi nevar atļauties. Par zinātni visos laikos ir interesējušies tie, kuri labi mācās, prot

MĀRA PILMANE

sistematizēt laiku un kurus urda jautājums: kāpēc? Uz morfoloģijas, īpaši anatomijas pulciņu sākumā piesakās ļoti daudz - pat simt studentu, bet, sākoties rutīnas darbam, iztur pacietīgākie. Uz zinātniskajām konferencēm mums tiek izstrādāti 15-30 darbi. Un tas ir daudz! Grūti salīdzināt 1., 2. kursa un 5., 6. kursa studentu darbus. Sākumā studenti vairāk strādā pie noformējuma, vēlāk pievēršas atsevišķam virzienam, kompleksi problēmai. Cenšamies studentus iesaistīt pētniecības projektos, kam ir praktisks izmantojums. Iepriekšējo gadu konferenču studentu izstrādātos darbus eksponējam anatomikumā, tādējādi suminot šos studentus.

KARĪNA MAHĻINA, RSU Studentu zinātniskās biedrības priekšsēdētāja

Studentu aktivitāte ir diezgan augsta. Tie pasniedzēji, kas paši ir aktīvi savā zinātniskajā darbībā, kā magnēts pievelk arī studentus. Mums ar pētniecību ir pat vieglāk nodarboties nekā patstāvīgam zinātniekam, jo ir aizmugure - pasniedzēji, vecākie kolēģi, kas palīdz, atbalsta. Studenti, kas pievēršas zinātnei, ir motivētāki, pētniecis

KARĪNA MAHĻINA

kais darbs iemāca disciplīnu, noformulēt kodolīgi domas, māca zinātnisko valodu. Studentu zinātniskie darbi atšķiras ar to, ka mēs to darām, pirmkārt, sev, nevis "lielajai" zinātnei. Svarīgākais - ko es ieguvu, iemācījos. Pēcāk mācības šķiet daudz saistošākas. Šogad studenti pētnieciskajos darbos vairāk pievērsušies ķirurģijas disciplīnai, ir arī oftolmoloģija, kuras sen nav bijis. Toties tikpat kā nav darbu gastroenteroloģijā. Prieks, ka startē arī darbi rehabilitoloģijā un māszinībās.

 

Uz augšu ↑