ASV ārsti satraukušies par pacientu dezinformēšanu internetā

Doctus . | 2011. gada 7. novembris

Internets pacientiem sniedz ļoti daudz sensitīvas veselības informācijas, tomēr jaunākajos pētījumos ir atklāts, ka pārāk daudz informācijas vai kļūdaina informācija, kas nonāk pacientu rīcībā, var būt bīstama. 

Pētījumā, kuru veica Volters Kluvers (Wolter Kluwer), tika noskaidrots, ka 78% ārstu viens no lielākajiem izaicinājumiem ir laika trūkums sasvstarpējā komunikācijā ar pacientu, un nākamā lielākā problēma (53% ārstu) ir dezinformēti pacienti.

Tālruņa aptauja tika veikta augustā, apjautājot 300 ASV ārstus, nejaušināti izvēloties ģimenes ārstus un speciālistus.

Aptaujas mērķis bija iezīmēt pieaugošo interneta nozīmi veselības aprūpē. Peva Pētniecības centrs (The Pew Research Centre) ziņo, ka 78% ASV pieaugušo iedzīvotāju lieto internetu un no tiem 83% meklē internetā atbildes uz ar veselību saistītiem jautājumiem.

Tomēr internetā atrodamā informācija par veselības jautājumiem ir apšaubāma. 53% aptaujāto ārstu uzskata, ka vieglākais ceļš kā pacientam iegūt informāciju par ar veselību saistītiem jautājumiem ir neskaidro lietu noskaidrošana vizītes laikā, katrs piektais ārsts uzskata, ka šķietami vieglākais informācijas iegūšanas ceļš – internets – bieži noved pie pacientu dezinformēšanas un nepareizas pašdiagnostikas.

Līdzīgi secinājumi tika izdarīti arī citā pētījumā, kurā tika analizēti 100 visvairāk skatītie YouTube video par iekaisīgo zarnu slimību un tie tika sagrupēti pēc to izglītošanas kvalitātes.

Šī pētījuma autors Saurabh Mukewar uzsver, ka ārstiem un pacientiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai tie nesaņemtu dezinformējošu informāciju, kuru internetā ir ievietojuši pacienti vai jo īpaši bieži farmācijas uzņēmumi, kuriem bieži video ievietošana ir mārketinga instruments. Šādi informācijas avoti nav pārredzami un var būt dezinformējoši.

Internets un sociālie mediji nekur nepazudīs – YouTube ir ļoti spēcīga platforma caur kuru sniegt un saņemt informāciju, tādēļ veselības aprūpes profesionāļiem un profesionālajām biedrībām ir jānodrošina sabiedrība ar izglītojošiem un drošticamiem materiāliem, izmantojot interneta resursus. 

Uz augšu ↑