Viegli kognitīvi traucējumi – krustceles starp normālu novecošanu un Alcheimera slimību

Konferencē par viegliem kognitīviem traucējumiem dr. Ieva Paegle sniedza ieskatu jaunākajās atziņās novecošanas procesa pētījumos.

Ieva PaegleTika aplūkotas divas biežāk sastopamās kontraversijas, par kurām šobrīd diskutē zinātnieki. Pirmkārt: kas ir novecošana? Bioloģisks process ar klīnisku izpausmi vai tomēr hronisku saslimšanu kopums? Otrs diskusiju objekts ir viegli kognitīvi

traucējumi klīniskajā praksē – cik bieži sastopami, kādas diagnostikas metodes lieto, kādu ārstēšanu nozīmē u.tml. Patlaban pētījumi galvenokārt saistīti ar proteīnu vielmaiņas traucējumiem; būtu jāizstrādā jauni biomarķieri. Mazliet neparasts ārstu auditorijai bija klīniskās psiholoģes ziņojums par vieglu kognitīvu traucējumu psiholoģiskās izvērtēšanas iespējām. Auditorija tika iepazīstināta ar praksē lietotajiem testiem un testu rezultātiem pacientiem ar kognitīviem traucējumiem un bez šādiem traucējumiem.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Vai alus kaitē galvas smadzenēm?

    Doctus . | 2016. gada 22. jūnijs

    Lai arī nav jaunums, ka pārlieka alkohola lietošana negatīvi ietekmē galvas smadzenes, nav vienota viedokļa par neliela vai vidēja alkohola daudzuma lietošanas efektu. Tāpat nav vienota viedokļa par alkohola lietošanas ietekmi uz tādu neirodeģeneratīvu slimību kā Alcheimera slimība attīstību. Lasīt visu