Iespējams atrasts jauns veids kā palīdzēt cilvēkiem ar neizskaidrojamiem sāpju sindromiem

Jauna veida terapija var palīdzēt cilvēkiem ar tādiem simptomiem kā sāpes, nespēks vai reibonis, ko nevar izskaidrot ar pamat saslimšanu, ziņo nupat Amerikas Neirologu akadēmijas Neiroloģijas žurnālā publicētais pētījums. Šie simptomi, kas ietver arī nogurumu, tirpšanu un nejutīgumu, ir zināmi kā funkcionālie vai psihogēnie simptomi.

Pacienti ar šādiem simptomiem sastāda vienu trešdaļu no visiem ārstu apmeklējumiem, bet diagnozi parasti ir ļoti

grūti uzstādīt. Iepriekš veikti pētījumi ir pierādījuši, ka kognitīvā biheiviorālā terapija palīdz samazināt šos simptomus, tomēr ir arī vairāki ierobežojumu šīs terapijas izmantošanā. Daudzi cilvēki nejūtas psiholoģiski droši par šīs terapijas lietderību un, sabiedrībā valdošo stereotipu dēļ, nevēlas apmeklēt garīgās veselības aprūpes centrus, kā arī daudzās sabiedrībās nemaz nav pieejami biheiviorālās terapijas speciālisti.

Kognitīvās biheiviorālās terapijas mērķis ir atvieglot pacienta fiziskos simptomus, emocionālo un funkcionālo stāvokli, palīdzot viņam saprast un, ja nepieciešams mainīt, to, kā pacients domā un reaģē uz simptomiem un dzīvi kopumā.

Šajā pētījumā, zinātnieki izveidoja pašpalīdzības darba burtnīcu. Kopumā 62 cilvēkiem tika izsniegtas darba burtnīcas un trīs mēnešu laikā bija pieejamas līdz četrām pusstundu garām nodarbībām, kurās medicīnas māsa mācīja apieties ar šīm darba burtnīcām, paralēli pacienti saņēma savus ierastos medikamentus. Šie pacienti tika salīdzināti ar 63 pacientiem, kuri saņēma tikai ierastos medikamentus. Lielākai daļai šo pacientu arī bija psihiatrijas diagnozes, tādas kā panikas lēkmes, trauksme un depresija.

Pēc trīs mēnešiem pacienti, kuri saņēma papildus terapiju, uzrādīja divreiz labākus kopējās veselības uzlabojuma rādītājus, salīdzinot ar tiem, kuri saņēma tikai standartterapiju. Kopumā pacienti, kuri saņēma papildus terapiju, par 13% biežāk atzīmēja, ka viņu veselība ir uzlabojusies. Pēc 6 mēnešiem, vairs netika novērota statistiski ticama atšķirība starp grupām, attiecībā uz kopējo veselības uzlabošanos. Tomēr tie, kuri turpināja saņemt papildus terapiju, uzrādīja labākus uzlabojumus attiecībā uz simptomiem, nekā tie, kuri saņēma tikai standartterapiju. Viņi bija arī daudz apmierinātāki ar saņemto ārstēšanu.

Pētījuma rezultāti apliecina, ka kognitīvā biheiviorālā terapija, kas ir balstīta uz pašpalīdzību, var būt jauns un potenciāli ļoti noderīgs pirmais solis, lai uzlabotu šo neizskaidrojamo simptomu pārvaldību. Vēl ir nepieciešami papildus pētījumi, bet šis var būt potenciāli efektīvs un izmaksu efektīvs pirmais solis, lai palīdzētu pacientiem ar šiem neizprotamajiem simptomiem. 

Uz augšu ↑