Problēma: tiek veikts pētījums, bet netiek atspoguļoti tā rezultāti

Doctus . | 2012. gada 5. janvāris

Jēlas medicīnas skolas pētnieki ir noskaidrojuši, ka mazāk kā puse pētījumu rezultātu, kuri ir pilnībā vai daļēji finansēti no Nacionālā Veselības institūta (NIH) tiek publicēti 30 mēnešu laikā no pētījuma pabeigšanas brīža. Pētījums publicēts the British Medical Journal janvāra numurā. 

„Ja pētījuma rezultāti netiek izplatīti, zinātniskais process tiek traucēts un rezultējas ar nevajadzīgi veiktu darbu un veido maldīgus priekšstatus par klīniskajiem pierādījumiem. Šāda pētījumu rezultātu nepublicēšana traucē pilnvērtīgu pētījumu apkopojumu izveidi, jo nav pieejami pētniecības jautājumi un pētījuma rezultāti” uzskata dr.Josefs Ross (Joseph Ross), asociētais profesors Jēlas medicīnas skolā, šī pētījuma pirmais autors.

Ross ar kolēģiem veica šķērsgriezuma pētījumu par NIH finansētajiem pētījumiem, kuri bija reģistrēti ClinicalTrials.gov datu bāzē (datu bāzē reģistrēti pētījumi un to rezultāti, ko uztur ASV Nacionālā medicīnas bibliotēka). Pētījumā tika iekļauti visi pētījumi, kuri tika reģistrēti pēc 2005.gada 30.septembra un tika pabeigti līdz 2008.gada 31.decembrim, iekļaujot laiku 30 mēnešus pēc pētījuma pabeigšanas.  Pētnieki atklāja, ka mazāk nekā puse NIH finansēto pētījumu rezultātu tiek publicēti recenzētos izdevumos 30 mēnešu laikā pēc pētījuma pabeigšanas. Viņi atklāja arī, ka trešdaļai pētījumu rezultāti netiek publicēti arī 51 mēnesi pēc pētījuma pabeigšanas. Ross uzskata, ka ir vairāki iemesli, kādēļ ir tik slikti publicēšanas rezultāti, piemēram, raksti netiek akceptēti publicēšanai vai arī nav prioritāri pētījuma rezultāti publicēšanai. Tomēr viņš uzskata, ka ir arī alternatīvas metodes, lai nodrošinātu savlaicīgu sabiedrības piekļuvi rezultātiem.

Pētnieki uzskata, ka jāveic pasākumi, lai nodrošinātu savlaicīgu valsts finansētu pētījumu rezultātu izplatīšanu, lai dati būtu brīvi pieejami un rezultāti būtu izmantojami.

Lai gan šis pētījums tika fokusēts uz pētījumiem, kurus finansē NIH, Ross uzskata, ka līdzīgas problēmas ar rezultātu nepublicēšanu vai novēlotu publicēšanu ir arī tiem pētījumiem, kuri ir finansēti no farmācijas nozares puses, kā arī nevalstisko organizāciju puses. Tas liecina, ka šī brīža pētniecības kultūrā vajadzētu noteikt prioritātes par laicīgu pētījuma rezultātu publicēšanu, ideālā variantā gan valsts, gan privāti finansētos avotos. Būtu nepieciešams turpināt pētījumu šajā jomā, lai labāk izprastu šķēršļus publicēšanai.

Pirmavots: The British Medical Journal, 2012; 344

Uz augšu ↑