Attēldiagnostikas izmeklējumu skaits dianamikā pieaug

Doctus . | 2012. gada 18. jūnijs

Retrospektīvā analīzē pētīta attēldiagnostikas izmantošana ASV veselības aprūpes sistēmā par laika periodu 1996. – 2010.gads. Piemēram, veikto kompjūtertomogrāfiju skaits šajā laikā ir gandrīz trīskāršojies un radiācijas ekspozīcija uz cilvēku ir četrkāršojusies, salīdzinot 1996.gadu ar 2010.gadu.

Datu analīzei tika izmantotas 6 lielas integrētas datu bāzes, kurās tiek apkopoti visi veiktie attēldiagnostikas uzņēmumi, pētījumā netika iekļauti uzņēmumi, kas saistīti ar ļaundabīgu audzēju ārstēšanu un veiktā staru terapija netika iekļauta radiācijas devas aprēķinos.

Attēldiagnostikas veikšanas tendences

Veikto kompjūtertomogrāfiju skaits ir trīskāršjiem 15 gadu laikā (52/1000 pret 149/1000), ar vidējo ikgadējo pieaugumu 7,8% (95% TI [5,8 – 9,8%]), šis pieaugums nedaudz samazinās sākot ar 2007.gadu. Līdzīgi pieaug arī veikto magnētisko rezonanšu daudzums, kas šajā laikā ir četrkāršojies (17/1000 pret 65/1000), ar ikgadējo pieaugumu 10% (95% TI [3,3% - 16,5%]). Arī veikto ultrasongrāfiju skaits ir pieaudzis no 134/1000 1996.gadā līdz 230/1000 2010.gadā, ar vidējo ikgadējo pieaugumu 3,9% (95% TI [3,0% - 4,9%]).

No otras puses nukleārās medicīnas izmantošana samazinās aptuveni par 3% gadā, ar samazinājumu šajos 15 gados no 32/1000 1996.gadā uz 21/1000 2010.gadā, tomēr pozitronu emisijas tomogrāfa izmantošana pieauga par 57% katru gadu, sākot no 2004.gada (0,24/1000 pret 3,6/1000).

Savukārt radiogrāfijas (ikgadējais pieaugums 1,2%) un angiogrāfijas (vidējais ikgadējais samazinājums ir 1,3%) veikto izmeklējumu skaits ir visai stabils.

Ir novērota tendence, ka visu attēldiagnostisko izmeklējumu skaits pieaug līdz ar pacientu vecumu.

Radiācijas ekspozīcijas izmaiņas

Vidējā efektīvā radiācijas deva medicīniskā sattēldiagnostikas laikā ir pieaugusi par 3,2% katru gadu no 4,8 mSv 1996 gadā līdz 7,8 mSv 2010.gadā. Pacientu skaits, kuri ir saņēmuši augstas (20 līdz 50 mSv) vai ļoti augstas (> 50 mSv) radiācijas devas ir dubultojies šo 15 gadu laikā, attiecīgi 2,5% un 1,4%.

Radiācijas daudzums uz vienu personu no kompjūtertomogrāfijas ir pieaudzis četras reizes no 0,39 mSv 1996.gadā līdz 1,58 mSv 2010.gadā. Radiācijas daudzums no angiogrāfijas ir samazinājies no 0,52 mSv 1996.gadā uz 0,34 mSv 2010.gadā.

Pacientu proporcija, kuri ir saņēmuši augstas vai ļoti augstas devas radiāciju pieaug proporcionāli, pieaugot pacientu vecumam.

Autori uzver, ka ir jāveic kvalitatīvs pētījums par šo izmeklējumu lietderību, lai saprastu, kad tie tiešām ir nepieciešami un kad var būt vairāk risku nekā ieguvumu.

Pirmavots: Smith-Bindman R, Miglioretti DL, Johnson E, et al. Use of Diagnostic Imaging Studies and Associated Radiation Exposure for Patients Enrolled in Large Integrated Health Care Systems, 1996-2010. JAMA. 2012;307(22):2400-2409.

Uz augšu ↑