Apstiprina noteikumus par Ārstniecības riska fonda darbību

Veselības Ministrija . | 2013. gada 6. novembris

5.novembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie noteikumi, kas nosaka Ārstniecības riska fonda darbību.  

Noteikumi nosaka Ārstniecības riska fonda darbības principus, paredzot kārtību, kādā tiek pieprasīta atlīdzība no fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu ārstniecības procesa laikā, atlīdzība par ārstniecības izdevumu kompensāciju, pacientam nodarītā kaitējuma apmēra noteikšanu un lēmuma pieņemšanu par atlīdzības izmaksu, ārstniecības izdevumu vērtēšanu, kā arī fonda izveidošanas, administrēšanas, uzkrāšanas un ārstniecības riska gada maksājumu apmēra aprēķināšanas kārtību.

Ārstniecības riska fonda darbību nodrošinās Nacionālais veselības dienests (NVD) kā fonda līdzekļu administrētājs. Pamatojoties uz Veselības inspekcijas atzinumu (inspekcija veiks ekspertīzi, noteiks veselībai vai dzīvībai nodarītā kaitējuma apmēru un vērtēs pacientam radušos ārstniecības izdevumu saistību ar nodarītā kaitējuma seku mazināšanu vai novēršanu), NVD pieņems lēmumu par atlīdzības izmaksu vai atteikumu to izmaksāt.

Noteikumos tāpat definēta arī riska maksājumu apmēra noteikšanas un maksāšanas kārtība ārstniecības iestādēm, kā arī izmaksājamās atlīdzības aprēķina formula.

Jau ziņots, ka Pacientu tiesību likums nosaka, ka pacientam ir tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņa dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas. Ārstniecības riska fonda darbība uzsākta ar 2013.gada 25.oktobri un atlīdzības par nodarīto kaitējumu pacienti varēs saņemt no 2014.gada 1.maija.

 

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Ārstēt. Riskēt. Un arī maksāt

    Pagājušajā mēnesī – 25. oktobrī – sāka darboties Ārstniecības riska fonds (ĀRF). Veselības ministrijas pārstāvji teic: bijis arī pats pēdējais laiks, lai izpildītu Eiropas Savienības direktīvu, kas paredz ieviest efektīvu pacientu tiesību aizstāvības modeli, kas Latvijas gadījumā ir ĀRF. No nozares profesionāļiem izskanējušas šaubas – kaut iniciatīva laba, vai kārtējo reizi steigā nav radīts kas tāds, kas nenesīs gaidītos augļus. Lasīt visu