Žurnāli

NOVEMBRA NUMURA MĒNEŠA JAUTĀJUMS

22. oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi “Aptieku darbības noteikumos” paredz, ka no 25. oktobra aptieku īpašniekiem jāapdrošina darbinieki, kas iesaistīti farmaceitiskās aprūpes sniegšanā, pret iespējamo kaitējumu, ko profesionālās darbības rezultātā var nodarīt pacienta veselībai. Kā to vērtējat?

Inese SNIEDZEINESE SNIEDZE, "Kamēlijas aptieka" vadītāja

Jaunā norma satrauc. Jau līdz šim farmaceitu atbildība bija liela, turpmāk aizvien palielināsies. Runāju ar meitenēm aptiekā - jābūt ļoti uzmanīgām, daudz rūpīgāk jāizvērtē viss, ko iesakām, izsniedzam klientam. Nupat gadījums: cilvēks interesējas par magnija sulfātu pulvera veidā. Uzskata, ka viņam tas vajadzīgs kā magnija preparāts. Stāstām, ka tas ir caurejas preparāts, bet pacients atsaka: par to es atbildēšu pats! Vai tiešām atbildēs?! Ja agrāk pacientam radās pretenzijas, varējām atvainoties, panākt kompromisu. Kā būs tagad - nezinu. Vai pacienti necentīsies izmantot šo normu arī tad, ja būs kāda niecīga kļūda? Protams, jaunā likuma norma paplašina spēles laukumu apdrošinātājiem un juristiem.

Agnese RITENEAGNESE RITENE, Latvijas Aptieku biedrības priekšsēdētāja

Man nav informācijas, ka Latvijā būtu bijusi rosināta kāda tiesvedība par farmācijas speciālista kļūdu, tomēr nenoliedzu, ka nākotnē šādas lietas varētu būt. Uzskatu, ka grozījumi MK noteikumos nav pietiekami pārdomāti, ir sasteigti, nav izvērtēti citi risinājumi. Nav ņemts vērā, ka farmācijas speciālists var strādāt vairākās darba vietās, bet pēc pieņemtās redakcijas apdrošināšana katrā no tām būs jāiegādājas pilnā apmērā. Kā būtu jārīkojas farmācijas studenta prakses laikā? Kaut gan grozījumi sākotnēji tika virzīti, lai mazinātu administratīvo slogu, tomēr līdz ar jauno prasību aptiekas īpašniekam pieaugs gan izmaksas, gan "papīru" darbi. Absolūti nepieņemami no likumdevēju puses, ka noteikumu grozījumus pieņem 22. oktobrī un tie stājas spēkā jau pēc trim dienām. Tas rada situāciju, ka uzņēmējam nav laika izvērtēt apdrošinātāju piedāvājumus, nevar pienācīgi izpildīt noteikumus.

Vizma VĪKSNAVIZMA VĪKSNA, Hansa Pharma farmācijas daļas vadītāja

Ja veic kādus grozījumus Ministru kabineta noteikumos, profesionālajā vidē parasti cirkulē viedokļu apmaiņa, šoreiz tādas nebija. Tā ir Eiropas direktīva, kas nav daudz apspriežama. Bet trīs dienas, līdz tā stājās spēkā, ir nekorekts laiks, lai to juridiski izpildītu. Darīsim, cik ātri varēsim. Nevaru atcerēties gadījumu no prakses, kad farmaceits būtu nodarījis pacienta veselībai kaitējumu, parasti tās ir komunikācijas, apkalpošanas kvalitātes problēmas. Manuprāt, šī norma var darboties tikai recepšu zāļu līmenī: ja farmaceits, izsniedzot zāles, ir dramatiski kļūdījies - sajaucis medikamentus. Pretējā gadījumā iestāsies pacientu patvaļa. Kā pacients varēs pierādīt, ka viņš attiecīgās zāles mājās lietojis tā, kā ordinējis ārsts vai kā bezrecepšu medikamentu ieteicis farmaceits?! Tam visam taču jābūt dokumentētam!

Uz augšu ↑