Žurnāli

APRĪĻA JAUTĀJUMS

Veselības ministre I. Circene, tiekoties ar Veselības inspekciju, veselības aprūpes darbības uzlabošanas jomā vienojusies par 90 priekšlikumiem birokrātijas mazināšanai. Kā jūtat birokrātiju un kurās jomās to mazinātu pirmām kārtām?

Pauls PRINCISPauls PRINCIS, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidents

Pilnīgi visur. Uz ģimenes ārstiem attiecas vismaz trīsdesmit seši Ministru kabineta noteikumi, un tie ir simt divpa-dsmit dažādi dokumenti. MK noteikumi Nr. 1046 vien ir dokuments ar diviem tūkstošiem lappušu, tiesa, tās visas neattiecas uz ģimenes ārstiem. Visus dokumentus ievērot nav iespējams! Vispirms mainītu to, kas skar formālas lietas, piemēram, ārstu ļoti noslogo izziņas sporta skolām/nodarbībām, izziņa bērnudārzam katra mācību gada sākumā vai izziņa skolai, ja bērns mājās trīs dienas slimojis ar klepu, iesnām vai vēdersāpēm. Mātes un tēva kompetence slimībās varētu būt lielāka. Darba dokumentācija pēdējos divos gados tikai pieaugusi. Izrakstot receptes pārrobežu pacientiem, būs papildus jāraksta e-pasts, jāprecizē dzīvesvieta.

 

Laila ATIĶELaila ATIĶE, ģimenes ārste no Liepājas, L. Atiķes doktorāts

Vajadzētu pārskatīt veidlapu pildīšanu, to atdeves lietderību. Aizpildīt jau varam jebko, bet vai tas kaut ko atrisina?! Visvairāk laika aizņem pacientu reģistrēšana vairākās vietās, no tā arī mūsu dzīve sastāv. Reģistrējot darba nespējas lapas, jāraksta pacienta vārds, uzvārds, adrese, darbavieta. Varbūt rakstām vārdu, uzvārdu, personas kods un esam mierā? Adrese un tālruņa numurs ir mainīga vērtība, dažam pacientam kartītē ierakstītas piecas adreses, bet nevienā no tām viņš nedzīvo. Vairāk varētu izmantot arī dokumentu kopijas. Kā iestādes vadītājai reizumis man nav saprotama mērierīču sertificēšana, pārbaude. Piemēram, vai metāliskā mērīšanas lente tiešām garumu maina katru otro gadu?!

 

Anžela PAVLOVIČA, Gremošanas slimību centra GASTRO valdes locekle, direktore

Saskatu divas galvenās jomas, kur vērojama dokumentu pārpilnība: dažādas statistikas atskaites, ko ar atšķirīgu regularitāti pieprasa no medicīnas iestādēm, un medicīnas ierīču reģistrēšanas kārtība. Domāju, ka Veselības ministrijai pakļautajām iestādēm ir pieejami dati un, tos apkopojot, var nozīmīgi mazināt statistikas atskaišu apjomu. Medicīnas ierīču reģistrēšanas un uzturēšanas kārtībai jābūt stingri reglamentētai, taču mazāk detalizētai. Vienlaikus viens dokuments, kura noteikti pietrūkst, ir medicīnas iestādes atbilstības sertifikāts (vai cits dokuments ar līdzīgu saturu, kas apliecinātu medicīnas iestādes atbilstību noteiktajām prasībām). Esam saņēmuši skaidrojumus par resursu trūkumu, lai atgrieztos pie šādu dokumentu izsniegšanas un atjaunošanas kārtības, taču iespējams, ka resursi atrastos, pārskatot to lietderību citās jomās.

Uz augšu ↑