Tika pasniegta Arija Skrides prēmija Dzelzavas pamatskolā

Skride A. | 2013. gada 31. maijs

Dzelzavas pamatskolā 31. maijā tika pasniegta prēmija, kas nosaukta ievērojamā novadnieka, gleznotāja Arija Skrides vārdā. Atzinību un naudas balvu katru semestri saņem divi skolēni, kas izrādījuši labākās sekmes eksaktajos mācību priekšmetos. Pēmiju saņema arī zīmējumu konkursa uzvarētāji divās vecuma grupās.   

Prēmiju piešķir Arija Skrides fonds, kura dibinātājs ir ārsts kardiologs Andris Skride. Eksaktajos priekšmetos uzvarētāji tiek noteikti pēc vidējās atzīmes. Zīmējumu konkursa žūrijā šogad strādāja dr. Andris Skride, pasaulē pazīstamā pianiste Lauma Skride, māksliniece Anna Heinrihsone un mākslas kritiķis Vilnis Vējš.  Zīmējumu vērtēšanas komisija"Iesaistījos, jo man šī likās lieliska iniciatīva, kā atbalstīt kultūru laukos konkrēti, nevis vispār" - komentē V. Vējš.

Prēmiju Madonas novada Dzelzavas pamatskolā, 31.maijā plkst 10:00  pavasara mācibu semestra noslēguma svinīgajā pasākumā šogad pasniedza dr.Andris Skride, Anna Heinrihsone, Vilnis Vējš.

 

Uz augšu ↑