Pārrunā risināmos jautājumus onkoloģijas jomā

Veselības Ministrija . | 2014. gada 25. novembris

Lai pārrunātu risināmos jautājumus onkoloģijas jomā, šodien, 25.novembrī, veselības ministrs Guntis Belēvičs tikās ar Latvijas Onkologu asociācijas un Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas pārstāvjiem.  

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par onkoloģisko slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī veicamie risinājumi saslimstības ar onkoloģiskām slimībām mazināšanai un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai.

Asociāciju pārstāvji tika informēti, ka atbilstoši valdībā apstiprinātajām Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam tieši onkoloģijas joma ir viena no tām, kurai plānots sadarbībā ar Pasaules Banku izstrādāt veselības attīstības tīklu vadlīnijas. To pamatā būs pacientu plūsmas sakārtošana un optimāla veselības aprūpes organizācija dažādos līmeņos (ģimenes ārsti, speciālisti). Katra veselības tīkla ietvaros attiecīgās ārstniecības iestādes uzņemsies pilnu aprūpes ciklu (t.i., veselības veicināšanu, slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, paliatīvo aprūpi, rehabilitāciju u.c.), īpašu uzmanību pievēršot reģionālās nevienlīdzības mazināšanai, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības saglabāšanai un uzlabošanai. Šo pasākumu īstenošanai būs pieejami arī finanšu līdzekļi no Eiropas Savienības struktūrfondiem.

Tāpat viens no ciešā sadarbībā ar profesionālajām un pacientu organizācijām risināmajiem jautājumiem ir organizētā vēža skrīninga aptveres rādītāju uzlabošana, jo šobrīd skrīnings nesasniedz savu mērķi. Arī pēc individuālu uzaicinājuma saņemšanas uzrunātās personas bieži neveic nepieciešamos valsts apmaksātos izmeklējumus. Tāpat ārstniecības iestādēs ne vienmēr strādā „zaļā koridora" princips*, lai arī valsts nodrošina nepieciešamā pakalpojuma apmaksu virs noteiktajām kvotām. Vērtējams būtu arī jautājums par „zaļā koridora" principu iespējamu paplašināšanu uz citām onkoloģiskajām saslimšanām, pirms tam profesionāli definējot, pie kādām indikācijām tas būtu piemērojams.

 

*"Zaļā koridora" princips paredz, ka pacientiem, kuriem skrīninga izmeklējuma rezultātā ir aizdomas ar onkoloģisko saslimšanu, papildu izmeklējumi tiek nodrošināti ārstniecības iestādē ārpus noteiktajām kvotām t.i. pēc fakta - līdz ar to pacients tos var saņemt ātrāk.

 

Uz augšu ↑