NSPL, antitrombotiskie medikamenti un asiņošanas risks

Doctus . | 2015. gada 26. februāris

Pacientiem, kuri lieto antitrombotiskos medikamentus (lai izvairītos no asins trombiem) pēc miokarda infarkta un kuri lieto nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus (NSPL), ir paaugstināts asiņošanas un kardiovaskulāru notikumu (infarkts, insults vai kardiovaskulāra nāve) risks pat pēc īstermiņa terapijas. Pētījuma rezultāti publicēti žurnālā JAMA.  

Vadlīnijas rekomendē visiem pacientiem ar miokarda infarktu nozīmēt duālo antitrombotisko terapiju (aspirīnu un klopidogrelu) 12 mēnešus pēc kardiovaskulāra notikuma un vienu no medikamentiem pēc tam. Lai gan daļa NSPL paaugstina asiņošanas risku saistītu ar antritrombotiskiem medikamentiem, ir daļa NSPL (piemēram, ibuprofēns), kas kavē aspirīna antitrombotisko efektu un paaugstina atkārtotu kardiovaskulāro notikumu risku.

Pētnieki no Dānijas analizēja asiņošanas un kardiovaskulāro notikumu risku pacientiem ar iepriekš bijušu miokarda infarktu, kuri lieto antitrombotiskos medikamentus un kuriem izrakstīti NSPL.

Pētnieki izmantoja Dānijas administratīvā reģistra datus (2002.-2011.) un iekļāva pacientus pēc 30 gadu vecuma, kuri tika stacionēti ar pirmo reizi dzīvē diagnosticētu miokarda infarktu un kuri bija dzīvi 30 dienas pēc izrakstīšanas no stacionāra. Kopumā pētījumā iekļāva 61 971 pacientu (vidējais vecums bija 68 gadi); no tiem 34% lietoja vismaz vienu NSPL. 3,5 novērošanas gadu laikā konstatēja 18 105 (29,2%) nāves gadījumus. Kopumā novēroja 5288 asiņošanas gadījumus (8,5%) un 18 568 (30%) atkārtotus kardiovaskulārus notikumus. Pētījuma rezultāti apliecina, ka pacientiem, kuri lieto NSPL un antitrombotiskos medikamentus ir gandrīz divas reizes lielāks asiņošanas risks nekā tiem, kuri nelieto NSPL, kardiovaskulārais risks arī ir paaugstināts. Palielināts asiņošanas un kardiovaskulāro notikumu risks bija neatkarīgi paaugstināts pacientiem, kuri lieto NSPL, neskatoties uz antritrombotisko terapiju, NSPL veidu vai lietošanas ilgumu.

Pētnieki neatklāja, ka būtu drošs terapeitiskais logs vienlaicīgai NSPL lietošanai un antitrombotiskai terapijai, pat īstermiņa NSPL (0 - 3 dienas) ārstēšana ir saistīta ar paaugstinātu asiņošanas risku. Lai gan NSPL paaugstina asiņošanas risku, tie nav saistīti ar samazinātu kardiovaskulāro risku.

Ir nepieciešami papildus pētījumi, tomēr jau šobrīd ārstiem būtu jābūt uzmanīgiem, pacientam izrakstot NSPL pēc nesen bijuša miokarda infarkta. 

Pirmavots: Charles L. Campbell, David J. Moliterno. Potential Hazards of Adding Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs to Antithrombotic Therapy After Myocardial Infarction. JAMA, 2015; 313 (8): 801 

Uz augšu ↑