Eksperimentāls medikaments varētu uzlabot redzes nerva atjaunošanos pēc akūta redzes nerva neirīta

Doctus . | 2015. gada 16. aprīlis

Saskaņā ar 2015. gada aprīlī publicētiem pētījuma datiem, eksperimentālais medikaments efektīvāk un ātrāk varētu atjaunot impulsu pārvades ātrumu redzes nervā starp tīkleni un redzes centru smadzenēs multiplās sklerozes pacientiem. Medikaments varētu atjaunot mielīna apvalku, kas pasargā nervu šķiedras no bojājumiem. Multiplās sklerozes gadījumā mielīna apvalks noārdās, bojājot nervu šķiedras un traucējot impulsu pārvadi nervos.  

Amerikas Savienoto Valstu Neiroloģijas akadēmijas pārstāvji min, ka šis pētījums pirmo reizi pierāda bioloģisku mielīna apvalka atjaunošanu cilvēka smadzenēs, kas ir ieguvums neiroloģijas nozarē.

Otrās fāzes pētījumā piedalījās 82 pacienti ar akūtu redzes nerva neirītu - slimība, kas parasti ietekmē vienu aci un tiek raksturota kā infekcija, nerva šķiedru bojājums un mielīna apvalka zudums redzes nervā. Iepriekš ir pierādīts, ka 50% gadījumu pēc akūta redzes nerva neirīta var attīstīties multiplā skleroze.

Pētījuma uzbūve

Visi pacienti pētījuma sākumā saņēma augstas devas steroīdus, vēlāk pēc nejaušības principa saņēma eksperimentālās antivielas (anti-LINGO-1) vai placebo sešu devu terapiju, ierodoties uz pārbaudēm reizi mēnesī (viena deva 1x mēnesī). Pētījums ilga sešus mēnešus ar gala pārbaudi astotajā mēnesī pēc pētījuma sākuma. Medikamenta efektivitāte mielīna apvalka atjaunošanā tika vērtēta, salīdzinot bojātā redzes nerva atjaunošanos sestajā un astotajā pētījuma mēnesī ar veselu redzes nervu pirms pētījuma sākuma.

Viens no galvenajiem pētījuma mērķiem bija vērst uzmanību vizuāli izraisītā potenciāla (VEP) izmaiņām, kas nosaka redzes sistēmas spēju pārvadīt elektriskos signālus starp tīkleni un redzes centru smadzenēs. Pētījuma rezultāti rāda, ka cilvēkiem, kuri saņēma anti-LINGO-1 medikamentu un neizlaida vairāk kā vienu devu (pētījuma ietvaros), ievērojami uzlabojās impulsu pārvade redzes nervā, salīdzinot ar tiem, kuri saņēma placebo.

Pētījuma rezultāti:

  • sestajā mēnesī reakcijas un impulsu pārvades testā eksperimentālās medikamentu grupas dalībnieki uzrādīja vidēji par 7,55 milisekundēm jeb 34% ātrāku impulsu pārvades laiku salīdzinājumā ar placebo grupu;

  • astotajā mēnesī impulsu pārvades laiks eksperimentālā medikamenta grupā bija 9,13 milisekundes jeb 41% ātrāks kā placebo grupā;

  • vizuāli izraisītais potenciāls (VEP) atjaunojās normālā vai tuvu normālajam (10% robežās, salīdzinājumā ar veselo aci) līmenim 26% gadījumu placebo grupā, bet eksperimentālajā grupā VEP atjaunojās 53% gadījumu.

Šobrīd norit vēl viens anti-LINGO-1 eksperimentālā medikamenta pētījums.

Pirmavots: American Academy of Neurology (AAN). "Experimental drug may repair nerve damage in multiple sclerosis." ScienceDaily. ScienceDaily, 14 April 2015.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Multiplās sklerozes ārstēšanas pamatprincipi

    Multiplās sklerozes (MS) slimnieka izmeklēšanas un ārstēšanas procesā, visticamāk, bijis iesaistīts ikviens ģimenes ārsts, jo Latvijā līdz šim diagnosticēto MS slimības gadījumu skaits tuvojas 2000 un vismaz divas reizes vairāk ir slimnieku ar aizdomu MS diagnozi. Pasaulē šīs slimības izpēte pēdējā desmitgadē ļoti strauji virzījusies uz priekšu, ļoti daudz kas ir mainījies – arī tās aprūpē Latvijā. Šā raksta mērķis ir sniegt svaigu skatījumu uz jaunāko un svarīgāko vecajā. Lai labāk izprastu, kāpēc ik posmā nepieciešama konkrētā ārstēšana, uzsvērti MS slimības norises būtiskākie aspekti. Lasīt visu