Samazināts ķermeņa masas indekss paaugstina demences risku

Doctus . | 2015. gada 13. aprīlis

2015. gada aprīlī žurnālā "The Lancet" publicētā pētījuma dati parāda, ka ir pārliecinoša saistība starp demences attīstības risku vecumdienās un ķermeņa masas indeksu (ĶMI) pusmūžā. Līdz šim valdīja pieņēmums, ka aptaukošanās ir demences attīstību veicinošs faktors, taču publicētā pētījuma dati šo sakarību nav apstiprinājuši. Gluži pretēji.

Metode

Lielbritānijā no 1992. līdz 2007. gadam tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums. Pētījumā tika iesaistīts 1 958 191 respondents vecāki par 40 gadiem (9% Lielbritānijas iedzīvotāju reprezentatīva grupa), izmantojot iedzīvotāju ambulatoros veselības datus par ĶMI.

Rezultāti

Vidējais respondentu vecums bija 55 gadi (no 45 - 66 gadi), vidējais ķermeņa masas indekss 26,5kg/m2 un vidējais respondentu līdzdalības ilgums pētījumā bija 9,1 gads (no 6,3 - 12, 6 gadiem). Pētījuma laikā 45 507 cilvēkiem diagnosticēja demenci (2,4 uz 1000 persongadiem).

Cilvēkiem ar samazinātu svaru (ĶMI < 20kg/m2) ir 34% augstāks demences attīstības risks (95% TI [29-38]) kā cilvēkiem ar normālu ķermeņa masas indeksu (ĶMI 20kg/m2 - 25kg/m2). Demences attīstības risks samazinās, pieaugot ķermeņa masas indeksa kategorijai, attiecīgi cilvēkiem ar aptaukošanos (ĶMI > 40kg/m2) ir 29% mazāks demences risks (95% TI [22-36]) kā cilvēkiem ar normālu ķermeņa masas indeksu. Tendence saglabājas visa pētījuma laikā, ņemot vērā novirzes kļūdas.

Secinājumi

  • Ārstiem, sabiedrības veselības speciālistiem un veselības politikas veidotājiem nepieciešams definēt cilvēku grupas ar paaugstinātu demences risku.
  • Pusmūža vecuma cilvēkiem ar samazinātu ķermeņa masas indeksu pieaug demences attīstības risks vecumdienās.
  • Pētījuma rezultāti nepierāda hipotēzi, ka aptaukošanās pusmūžā var veicināt demences attīstību vecumdienās, nepieciešami turpmāki pētījumi, lai noskaidrotu pamatojumu.

Pirmavots:Nawab Qizilbash, John Gregson, Michelle E Johnson, Neil Pearce, Ian Douglas, Kevin Wing, Stephen J W Evans, Stuart J Pocock. BMI and risk of dementia in two million people over two decades: a retrospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol, April 2015 DOI: 10.1016/S2213-8587(15)00033-9

Uz augšu ↑