Trombemboliski notikumi anamnēzē paaugstina psihotropo medikamentu lietošanas risku

Doctus . | 2015. gada 16. jūnijs

1 no 5 jauniešiem, kuri piedzīvojuši venozā trombembolisma (VT) epizodi, 5 gadu laikā būs nepieciešams nozīmēt psihotropos medikamentus. Šādi secinājumi prezentēti Horvātijā, EuroHeartCare kongresa laikā 14.jūnijā.

Salīdzinot ar veselajiem vienaudžiem, šiem jauniešiem, kam anamnēzē bijusi VT, ir2 reizes lielāks risku piedzīvot mentālā stāvokļa izmaiņas. Zināms, ka hroniskas slimības jauniem cilvēkiem var radīt uzvedības un emocionālas izmaiņas, tomēr līdz šim VT tika uzskatīta par slimību, kas sastopama veciem cilvēkiem. Nav veikti pētījumi ar šiem jauniešiem, lai izprastu to mentālo stāvokli pēc notikuma, lai arī VT ir hroniskas slimības raksturīgās īpašības ar augstu rekurences risku (10 gadu laikā rekurences risks 30%), un ar nozīmīgām potenciālām somatiskām sekām, ieskaitot arī pēctrombozes sindromu, ko raksturo dedzinošas sāpes, tūska, skartās ekstremitātes krampji, pulmonālā hipertensija un sekojoša ilgtermiņa medikamentoza terapija. Šis ir pirmais pētījums, kas pēta VT pacientu mentālo prognozi. Pētījums veikts Dānijā, izmantoti vairāku nacionālo reģistru dati, no kuriem atlasīti 4 132 pacienti vecumā no 13 līdz 33 gadiem, kuriem bijusi VT laikā no 1997 līdz 2010. gadam. Kontroles grupa bez VT izveidota no 19 292 cilvēkiem, izveidota atbilstīga pacientu dzimumam un vecumam.

Visi pacienti tika izsekoti arī nozīmēto medikamentu reģistrā – tika skatīts, vai tie ir iegādājušies psihotropus medikamentus (antidepresanti, pret-trauksmes medikamenti, sedatīvi un antipsihotiķi). Pētījumā noskaidrots, ka psihotropo vielu iegāde ir ievērojami biežāk sastopama VT grupā nekā kontroles grupā. VT pacienti 1 gada laikā iegādājās psihotropos medikamentus 7,1% gadījumu, un 22,5% gadījumu 5 gadu laikā. Salīdzinot ar kontroles grupu, šis risks 1.gada laikā ir 4,7% lielāks kā populācijā, un 5 gadu laikā 10,8% lielāks kā populācijā. Šis risks līdzīgi augsts ir gan pacientiem ar trombiem kāju vēnās, gan tiem, kam bijusi plaušu trombembolija. Šo fenomenu varētu radīt ne tikai hroniskas slimības slogs, bet arī bailes no atkārtošanās un no pēkšņas plaušu trombembolijas. Lielāko daļu VT pacientu monitorē pirmos 3-6 mēnešus, kamēr tie lieto orālos antikoagulantus, bet nenotiek ilgtermiņa pacientu kontrole.

Avots: European Society of Cardiology (ESC). "One in five young venous thromboembolism patients require psychotropic drugs within five years." ScienceDaily. ScienceDaily, 14 June 2015. Pieejams: www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150614135700.htm

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti