Bēta blokatoru lietošana mazina HOPS uzliesmojumu biežumu

Doctus . | 2015. gada 24. augusts

Dažos retrospektīvos pētījumos pierādīts, ka bēta blokatoru lietošana pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS) saistīta ar akūtu uzliesmojumu biežuma samazināšanos un samazinātu mirstību, ir aizdomas, ka bēta blokatoru lietošana varētu būt bīstama HOPS pacientiem, kuri saņem skābekļa terapiju.

Lai noskaidrotu, kāda tad patiesībā bēta blokatoriem ir ietekme uz HOPS uzliesmojumu attīstību, veikts pētījums, kurā piedalījās 3436 pacienti. Pētījums ilga 2 gadus, kuru laikā bēta blokatoru lietotājiem attīstījās ievērojami mazāk uzliesmojumu (p=0,003), kā arī mazāk smagu uzliesmojumu (p=0,016). Līdzīgi dati iegūti arī pacientiem, kuriem HOPS ārstēšanā pielieto skābekļa terapiju. Visbūtiskāko uzliesmojumu samazināšanos novēroja pacientiem ar HOPS GOLD B stadijā. Pētījumā neizdevās iegūt datus, ka bēta blokatoru lietošana samazinātu kopējo mirstību.

Šī pētījuma dati liecina, ka bēta blokatoru lietošana ir saistāma ar ievērojamu HOPS uzliesmojumu biežuma samazināšanos, neatkarīgi no elpceļu obstrukcijas pakāpes, tomēr lai šos datus apstiprinātu, nepieciešams veikt nejaušināti atlasītu pētījumu ar kontroles grupu, kuri lietotu placebo.

AVOTS: Bhatt SP et al. β-Blockers are associated with a reduction in COPD exacerbations. Thorax, 2015. Publicēts 17.augustā.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • HOPS: atgādinām par būtisko

    Katru gadu novembrī tiek atzīmēta starptautiskā hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) diena. Šā gada HOPS dienas moto — nekad nav par vēlu atmest smēķēšanu. Tāpēc rakstā atgādinām par nozīmīgākajiem HOPS riska faktoriem, diagnostiku un ārstēšanas veidiem, kas atbilstu HOPS fenotipam. Lasīt visu

  • HOPS GOLD vadlīnijas

    Tā kā HOPS ir pietiekami bieža, bet, mūsuprāt, nepietiekami novērtēta plaušu slimība, šajā rakstā vēlamies aktualizēt dažus ar tās diagnostiku un klasifikāciju saistītus aspektus 2011. gada GOLD vadlīniju kontekstā, pievēršot arī uzmanību smēķēšanai kā šīs slimības riska faktoram. Pēdējās vadlīnijās būtiskākais ir slimības klasifikācijas maiņa, no slimības pakāpēm (viegla līdz smaga) pārejot uz klasēm A, B, C vai D. Mainīti arī principi, kas pamato slimības klasifikāciju, daudz lielāku nozīmi atvēlot slimības subjektīvajam aspektam, proti, pacienta sūdzībām, kā arī objektīvi novērtējamajam slimības uzliesmojumu skaitam pēdējā gadā. Lasīt visu