Kā bērnam precīzi novērtēt dehidratācijas pakāpi?

Doctus . | 2016. gada 25. augusts

Lai maksimāli efektīvi aprūpētu bērnus ar smagu caureju, ir būtiski ātri un precīzi novērtēt dehidratācijas pakāpi. Šobrīd par visvairāk pārbaudīto metodi dehidratācijas noteikšanai uzskata DHAKA skalu, kurā novērtē 4 simptomus.

DHAKA skalai šobrīd ir vislabākie pierādījumi par dehidratācijas pakāpes noteikšanas precizitāti, to īpaši plaši izmanto ekonomiski mazattīstītās valstīs. Saīsinājums DHAKA veidojies no nosaukuma "Dehydration: Assess Kids Accurately" (dehidratācija: novērtē bērnus rūpīgi). Pierādīts, ka DHAKA skala daudz precīzāk norāda dehidratācijas pakāpi bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem, salīdzinot ar šobrīd par pieņemto standarta skalu (PVO Integrated Management of Childhood Illness vadlīnijas).

DHAKA skala izstrādāta 2014.gadā, analizējot 770 bērnus ar caureju (holēras vai citu nopietnu zarnu trakta infekciju dēļ). Pētnieki statistiski izkaitļoja, kuras pazīmes vislabāk noteica dehidratācijas pakāpi, kuras medicīnas personāls var noteikt pirmajās 2 apskates minūtēs (4):

  • Vispārējais izskats: vai bērns ir nemierīgs, aizkaitināts vai letarģisks, bezsamaņā?
  • Elpošana: normāla vai dziļa?
  • Āda: vai pēc ādas sakniebšanas tā atgriežas sākumstāvoklī uzreiz, lēnām, vai ļoti lēni?
  • Asaras: vai bērnam asaru daudzums ir normāls, mazāks nekā parasti vai vispār nav asaru?

Retrospektīvi novērtējot pacientus pēc DHAKA skalas, secināts, ka skala ļoti precīzi ļauj noteikt 3 dehidratācijas pakāpes: nav dehidratācijas, vidēji smaga dehidratācija, ļoti smaga dehidratācija.

Jaunā pētījumā pētnieku komanda atkārtoti izmantoja skalu, lai novērtētu dehidratācijas pakāpu citā populācijā (496 bērni). Bērnus aprūpējošo personālu apmācīja novērtēt bērnus iestāšanās brīdī gan pēc DHAKA, gan pēc PVO vadlīniju dehidratācijas skalām. Salīdzinot abu skalu precizitāti (vērtībā no 0,5-1, kur 1 ir maksimālā vērtība), DHAKA ieguva 0,82, bet PVO skala – 0,76.

Šis ir līdz šim lielākais veiktais pētījums par dehidratācijas novērtēšanu bērniem. Pētnieku grupa plāno veikt vēl pētījumus, lai PVO atzītu DHAKA skalu par jaunu diagnostikas standartu dehidratācijas noteikšanai klīnikās ar ierobežotiem resursiem.

AVOTS: Adam C Levine, MD et al. External validation of the DHAKA score and comparison with the current IMCI algorithm for the assessment of dehydration in children with diarrhoea: a prospective cohort study. The Lancet Global Health, August 2016.

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti