Publicēti dati par andeksanetu - Xa faktora inhibitoru antidotu

Doctus . | 2016. gada 31. augusts

Publicēti dati par pētījumu ANNEXA-4 (a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects of FXA Inhibitors), kurā pētīts antidots asiņošanas apturēšanai pacientiem, kuri lieto antikoagulantus.

Pētījumā pierādīts, ka antidots andeksanets alfa samazina antikoagulantu aktivitāti par 90 % pusstundas laikā pacientiem ar masīvu asiņošanu, kuri saņem Xa faktora inhibitorus, tas nodrošina stabilu hemostāzi turpmākās 12 stundas pēc lietošanas.

Lai gan līdz šim bija dati, ka andeksanets alfa mazina Xa faktora inhibitoru aktivitāti brīvprātīgajiem, līdz šim tas nav pārbaudīts akūti asiņojošiem pacientiem. Taču tagad noskaidrots, ka andeksanets ir efektīvs pacientiem ar asiņošanu.

Pētījumā piedalījās 67 pacienti, vidējais veumcs – 77 gadi. Pacientiem bija akūta asiņošana laikā līdz 18 stundām pēc tieša (apiksabāns, rivaroksabāns, edoksabāns) vai netieša (enoksaparīns) Xa faktora inhibitora lietošanas. 49 % pacientu bija gastrointestināla asiņošana, 42 % - intrakraniāla.

Ētisku apsvērumu dēļ pētījums nebija randomizēts – visi pacienti saņēma andeksanetu; vispirms bolusa veidā 15-30 minūšu laikā, tam sekoja infūzija 2 stundas. Devu pacientiem noteica atkarībā no lietotā Xa faktora inhibitora veida un laika, kad tas lietots pēdējoreiz.

Novērota Xa faktora inhibitora aktivitātes mazināšanās par 89 % tiem, kuri lietoja rivaroksabānu (n=26) un par 93 % tiem, kas lietoja apiksabānu (n=20).

Pēc 12 stundām klīnisko hemostātisko efektivitāti novērtēja kā labu līdz lielisku 79 % gadījumu.

Novērojot pacientus turpmākās 30 dienas, 15 % pacientu attīstījās trombemboliski notikumi.

AVOTS: European Society of Cardiology. "A rapid and effective antidote for anticoagulant bleeds." ScienceDaily. ScienceDaily, 30 August 2016.

Uz augšu ↑