Publicēti dati par andeksanetu - Xa faktora inhibitoru antidotu

Doctus . | 2016. gada 31. augusts

Publicēti dati par pētījumu ANNEXA-4 (a Novel Antidote to the Anticoagulation Effects of FXA Inhibitors), kurā pētīts antidots asiņošanas apturēšanai pacientiem, kuri lieto antikoagulantus.

Pētījumā pierādīts, ka antidots andeksanets alfa samazina antikoagulantu aktivitāti par 90 % pusstundas laikā pacientiem ar masīvu asiņošanu, kuri saņem Xa faktora inhibitorus, tas nodrošina stabilu hemostāzi turpmākās 12 stundas pēc lietošanas.

Lai gan līdz šim bija dati, ka andeksanets alfa mazina Xa faktora inhibitoru aktivitāti brīvprātīgajiem, līdz šim tas nav pārbaudīts akūti asiņojošiem pacientiem. Taču tagad noskaidrots, ka andeksanets ir efektīvs pacientiem ar asiņošanu.

Pētījumā piedalījās 67 pacienti, vidējais veumcs – 77 gadi. Pacientiem bija akūta asiņošana laikā līdz 18 stundām pēc tieša (apiksabāns, rivaroksabāns, edoksabāns) vai netieša (enoksaparīns) Xa faktora inhibitora lietošanas. 49 % pacientu bija gastrointestināla asiņošana, 42 % - intrakraniāla.

Ētisku apsvērumu dēļ pētījums nebija randomizēts – visi pacienti saņēma andeksanetu; vispirms bolusa veidā 15-30 minūšu laikā, tam sekoja infūzija 2 stundas. Devu pacientiem noteica atkarībā no lietotā Xa faktora inhibitora veida un laika, kad tas lietots pēdējoreiz.

Novērota Xa faktora inhibitora aktivitātes mazināšanās par 89 % tiem, kuri lietoja rivaroksabānu (n=26) un par 93 % tiem, kas lietoja apiksabānu (n=20).

Pēc 12 stundām klīnisko hemostātisko efektivitāti novērtēja kā labu līdz lielisku 79 % gadījumu.

Novērojot pacientus turpmākās 30 dienas, 15 % pacientu attīstījās trombemboliski notikumi.

AVOTS: European Society of Cardiology. "A rapid and effective antidote for anticoagulant bleeds." ScienceDaily. ScienceDaily, 30 August 2016.

Uz augšu ↑
  • Sirds mazspēja. Kliedējam mītus un maldus

    Sirds mazspēja (SM) ir arvien straujāk pieaugoša visas sabiedrības veselības problēma, ar ko ikdienā saskaras praktiski visu specialitāšu ārsti. Pētījumos pierādīts, ka 40 gadu vecumā risks tās attīstībai ir vienam no pieciem. Raksta mērķis nav aptvert visu, kas saistīts ar SM, bet nedaudz kliedēt mītus un maldus, kas uzklausīti, ārstējot pacientus ar SM. Lasīt visu

  • Ģimenes hiperholesterinēmija. Biežāka un nozīmīgāka par ikdienā uzskatīto

    Ģimenes hiperholesterinēmija (ĢH) ir biežākā autosomāli dominantā ģenētiskā slimība ar agrīnu letālu iznākumu pieauguša cilvēka vecumā. To raksturo augsts kopējā holesterīna (KH) un zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) līmenis asinīs. Laikus neatpazīta un neārstēta ĢH veicina agrīnu aterosklerozes attīstību (prevalējoši koronārajās artērijās) un ievērojami palielina kardiovaskulāro notikumu risku. Lasīt visu

  • Miokarda infarkts grūtniecības laikā. Kāds ir iemesls?

    Akūts miokarda infarkts (AMI) grūtniecības laikā per se ir akūts stāvoklis, kad jāveic neatliekami dzīvību glābjoši pasākumi, īpaši tāpēc, ka tiek apdraudēta gan mātes, gan bērna dzīvība. Vispārējā populācijā koronāro artēriju slimības sastopamība reproduktīvā vecuma sievietēm ir maza, tomēr grūtniecības laikā AMI attīstības risks palielinās 3—4 reizes. Lasīt visu