Atslēga uz 1. tipa cukura diabēta ārstēšanu, iespējams, atrodama cūkās

Doctus . | 2016. gada 13. septembris

Alabamas Universitātē zinātnieki pēta iespējas ietīt cūkas audus aizsargājošā pārklājumā, lai cilvēkiem ārstētu cukura diabētu. Nano-plānas aizsargājošā materiāla kārtas paredzētas, lai aizsargātu audus no imūnās reakcijas. Mērķis: transplantēt cilvēkiem insulīna producējošo šūnu grupas no cūkām, lai ārstētu 1. tipa cukura diabētu.

Preklīniskajos šogad veiktajos pētījumos ar biomimētiska materiāla biokārtām apsegtas insulīnu producējošas cūku aizkuņģa dziedzera šūnas implantētas in vivo peļu modeļos.

1. tipa cukura diabēta gadījumā insulīnu producējošās aizkuņģa dziedzera bēta šūnas iet bojā autoimunitātes dēļ. Lai pasargātu transplantētās donora bēta šūnu saliņas, pētnieki mēģinājuši saliņas apklāt ar bieziem geliem, vai vielām, kas pie saliņām saistās ar kovalentām vai jonu saitēm. Tomēr šīs metodes nav izrādījušās pietiekami efektīvas.

Šajā pētījumā izmantotā aizsardzības barjera ir daudz plānāka – tā sastāv no 5 biomimētiska materiāla kārtām, kas ir tikai ap 30 nanometru bieza. Šīs kārtas darbojas kā fiziska barjera, kas izkliedē reaktīvo skābekli, kā arī vājina imūno atbildi, taču ir gana plānas, lai neaizturētu barības vielu un skābekļa nokļūšanu šūnās.

Nākamais izpētes solis paredzēta kseno- un alotransplantācija in vivo, lai novērotu, vai šī bioplēve mazina transplantāta atgrūšanas reakcijas risku (ksenotransplantācija – transplantācija no vienas sugas citai, alotransplantācija – no viena sugas pārstāvja citam).

Šobrīd novērots, ka insulīnu producējošas šūnas ar nano-pārklājumu pelēs bez imūnsistēmas izdzīvo un funkcionē pat 40 dienas, un tiek pārbaudīta to dzīvotspēja pelēs ar saglabātu imūno sistēmu.

AVOTI:

  1. Veronika Kozlovskaya, Oleksandra Zavgorodnya, Yi Chen, Kristin Ellis, Hubert M. Tse, Wanxing Cui, J. Anthony Thompson, Eugenia Kharlampieva. Ultrathin Polymeric Coatings Based on Hydrogen-Bonded Polyphenol for Protection of Pancreatic Islet Cells. Advanced Functional Materials, 2012; 22 (16): 3389.
  2. Veronika Kozlovskaya, Bing Xue, Weiqi Lei, Lindsey E. Padgett, Hubert M. Tse, Eugenia Kharlampieva. Hydrogen-Bonded Multilayers of Tannic Acid as Mediators of T-Cell Immunity. Advanced Healthcare Materials, 2015; 4 (5): 686.
Uz augšu ↑