Augsts sāpju slieksnis un neatpazīts miokarda infarkts

Doctus . | 2017. gada 5. janvāris

Norvēģijā veiktā šķērsgriezuma pētījumā secināts, ka cilvēkiem, kuriem ir augsts sāpju slieksnis, biežāk novēro neatpazītus miokarda infarktus, tai skaitā, kluso infarktu, savukārt tiem, kuriem ir slikta sāpju panesamība, biežāk diagnosticē miokarda infarktu. 

Pētnieki mērīja sāpju panesamību, izmantojot aukstuma testu (rokā pēc iespējas ilgāk, bet ne ilgāk par 2 minūtēm, bija jātur ledusauksts ūdens), un, izmantojot EKG un slimnīcu ierakstus, tika identificēti pētījuma dalībnieki, kuriem bija neatpazīts miokarda infarkts vai diagnosticēts miokarda infarkts.

Līdz šim nebija analizēta saistība starp kluso miokarda infarktu un sāpēm. Pētnieki ir pārsteigti, ka sāpju panesamībai ir tik liela loma miokarda infarkta diagnosticēšanā. Izteiktāka šī saistība bija sievietēm.

Klusajam miokarda infarktam ir līdzvērtīgs nāves un atkārtotu miokarda infarktu risks, kā diagnosticētam miokarda infarktam, un iespējams, ka miokarda infarkts ir neatpazīts, jo pacienti dažādi reaģē uz sāpēm.  

Pētījumā analizēja informāciju par 4849 pacientiem. Vidējais vecums bija 62 gadi. Sievietēm retāk nekā vīriešiem tika konstatēts miokarda infarkts (7 % pret 19 %, p<0,001), bet sieviešu populācijā biežāk bija neatpazīti miokarda infarkti (75 % pret 58 %, p<0,001).

Kopumā 387 pētījuma dalībniekiem (8 %) konstatēja neatpazītu miokarda infarktu un 227 (4,7 %) atpazītu miokarda infarktu.

Sievietes biežāk nekā vīrieši nepārtrauca sāpju testu (38 % pret 23%, p<0,001).

Kopumā gan sievietēm, gan vīriešiem bija par 36 % mazāka iespējamība, ka pārtrauks sāpju testu, ja bija neatpazīts miokarda infarkts (HR=0,64; 95% TI [0,47 – 0,88]). Analizējot sīkāk, secināja, ka sievietes ar neatpazītu miokarda infarktu sāpju testu pārtrauc par 48 % retāk nekā tās, kurām ir atpazīts miokarda infarkts (HR=0,52; 95 % TI [0,33 – 0,84]), bet šāda saistība nebija statistiski ticama vīriešu populācijā.

Pētnieki atzīst, ka nav skaidrs, kādēļ dažiem cilvēkiem miokarda infarkts ir ar nelieliem vai vispār bez simptomiem.

Ņemot vērā šī pētījuma rezultātus, būtu jādomā par papildus simptomiem, kuriem jāpievērš uzmanība, lai laicīgi atpazītu miokarda infarktu, īpaši tas attiecas uz sievietēm.

AVOTS: Medscape. http://www.medscape.com/viewarticle/873709src=soc_tw_170103_mscpedt_news_tho_silentheartattack

Uz augšu ↑