Enzīms, kas fiziskās aktivitātes padara veselīgas: AMPK

Doctus . | 2017. gada 6. janvāris

Pacientiem ar cukura diabētu un citām saslimšanām ar insulīna rezistenci ir ieguvumi no fiziskām aktivitātēm. Viens no iemesliem ir, ka fiziskās aktivitātes paaugstina insulīna efektivitāti. Tādejādi fiziskās aktivitātes mazina risku, ka attīstīsies cukura diabēts un mazina diabēta efektus, ja tas jau ir. Līdz šim nebija skaidrs šī fenomena darbības mehānisms.

Kopenhāgenā veiktā pētījumā atklāja, ka enzīmam AMP – aktivētā proteīnkinēze (AMPK) ir svarīga loma insulīna spējā stimulēt glikozes atpakaļuzņemšanu muskuļos.

AMPK ir centrālā loma insulīna jutībai muskuļos un muskuļu spējai uzņemt atpakaļ glikozi tūlīt pēc fiziskām aktivitātēm. Šī ir lieliska ziņa pacientiem ar pazeminātu insulīna jutību. Tagad var strādāt pie tā, kā aktivizēt AMPK gan ar medikamentiem, gan fiziskām aktivitātēm.  

Pētījuma galvenie eksperimenti tika veikti laboratorijā ar dzīvniekiem, kuriem gēnus, kas kodē AMPK izņēma no skeleta muskuļiem.  Pelēm, kurām nebija AMPK, spēja paaugstināt muskuļos insulīna jutību pēc fiziskām aktivitātēm bija pilnībā zudusi. Pētnieku grupa vairākus gadus pētīja šo enzīmu un secināja, ka pastāv liela iespējamība, ka AMPK ir ļoti līdzīga loma arī vīriešu muskuļos. Turklāt iepriekšējā gadā pētnieku grupa demonstrēja, ka medicīniska AMPK aktivācija pelēm paaugstina insulīna jutību muskuļos.  

Ir skaidrs, ka fiziskās aktivitātes uzlabo veselības stāvokli un labsajūtu, šis atklājums ļaus domāt par medikamentozu AMPK stimulēšanu, kas varētu būt nozīmīga pacientiem, kuriem ir ierobežotas iespējas nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Iespējams, nākotnē tiks izstrādātas “fizisko aktivitāšu tabletes”.   Vēl vairāk, ir noskaidrots, ka dažas fiziskās aktivitātes ir efektīvākas par citām insulīna jutības paaugstināšanā. Bet ir nepieciešami papildus eksperimenti, lai iegūtu pilnīgāku skaidrību.

 

AVOTS: Rasmus Kjøbsted, Nanna Munk-Hansen, Jesper B. Birk, Marc Foretz, Benoit Viollet, Marie Björnholm, Juleen R. Zierath, Jonas T. Treebak, Jørgen F.P. Wojtaszewski. Enhanced Muscle Insulin Sensitivity After Contraction/Exercise is Mediated by AMPK. Diabetes, 2016.

Uz augšu ↑