Benzodiazepīnu lietošana paaugstina mirstības risku pacientiem ar Alcheimera slimību

Doctus . | 2017. gada 22. novembris

Benzodiazepīnu un līdzīgu medikamentu lietošana ir saistīta ar 40 % mirstības pieaugumu pacientiem ar Alcheimera slimību, secināts Somijā veiktā pētījumā. 

Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp mirstības risku un uzsāktu benzodiazepīnu un saistīto medikamentu (BZDR) lietošanu pacientiem ar Alcheimera slimību.

Pētījumā iekļāva 70 718 pacientus ar Alcheimera slimību. Medikamentu lietošanas fakts tika iegūts no izrakstīto recepšu reģistra. Lai analizētu jaunos lietotājus, personas, kuras lietoja BZDR gada laikā pirms Alcheimera diagnozes, tika izslēgtas no pētījuma.

Uz katru BZDR lietotāju (n=10 380) tika piemeklēti 2 nelietotāji (n=20 760), kurus samēroja pēc vecuma, dzimuma un laika, kopš slimība ir diagnosticēta.  Iznākums bija 180 dienu mirstība, BZDR lietotājus salīdzināja ar nelietotājiem, izmantojot Koks regresiju.

Novērošanas periodā tika novēroti papildus 5 nāves gadījumi uz 100 persongadiem BZDR lietotāju vidū, salīdzinot ar kontroles grupu. Mirstība bija 13,4 (95 % TI [12,2 – 14,5]) BZDR grupā un 8,5 (95 % TI [7,9 – 9,1]) kontroles grupā. BZDR lietošana bija saistīta ar augstāku mirstības risku (HR=1,4, 95 % TI [1,2 – 1,6]).

Benzodiazepīnu un līdzīgu medikamentu lietošana ir saistīta ar paaugstinātu mirstības risku personām ar Alcheimera slimību. Pētījuma rezultāti apliecina, ka pirmās izvēles simptomātiska terapija pacientiem ar Alcheimera slimību ir nemedikamentoza terapija.

 

AVOTS: Saarelainen L, Tolppanen AM, Koponen M, et al. Risk of death associated with new benzodiazepine use among persons with Alzheimer disease: A matched cohort studyInternational Journal of Geriatric Psychiatry, 2017

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Alcheimera slimības pārvaldība

    Eiropas Savienībā ar demenci slimo apmēram 7,3 miljoni cilvēku. Sagaidāms, ka, pieaugot paredzamajam mūža ilgumam, 20 gadu laikā šis skaits divkāršosies. Alcheimera slimība ir visizplatītākais demences izraisītājs, un 70% slimnieku cieš tieši no šā demences paveida. Pašlaik šī slimība, kas cilvēkiem atņem atmiņu un spēju domāt, ir neārstējama. Ar Alcheimera slimību parasti saslimst pēc 60 gadu vecuma, un līdz ar vecumu pieaug arī risks saslimt ar šo kaiti. Pacienti, kam slimību diagnosticē agrīnā stadijā, var mainīt ikdienas ieradumus un tādējādi, iespējams, uzlabot dzīves kvalitāti. Lasīt visu