Ilgstoša protona sūkņa inhibitoru lietošana paaugstina kuņģa vēža attīstības risku

Doctus . | 2017. gada 4. decembris

Protona sūkņu inhibitoru (PSI) lietošana pēc Helicobacter pylori eradikācijas vairāk kā divas reizes paaugstina kuņģa vēža attīstības risku, secināts populācijā balstītā pētījumā. 

PSI lietošana ir saistīta ar kuņģa atrofijas pasliktināšanos, īpaši cilvēkiem, kuri ir inficēti ar  Helicobacter pylori (HP). Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp PSI lietošanu un kuņģa vēža attīstību cilvēkiem, kuri ir inficēti ar HP un kuri saņēma HP terapiju.

Šis bija populācijā balstīts pētījuma. No veselības aprūpes pakalpojumu datu bāzes tika atlasīti pacienti, kuri bija saņēmuši trīskāršu terapiju HP eradikācijai laika periodā 2003. – 2012.gads. Pacientus, kuri pārtrauca HP eradikācijas terapiju vai kuriem diagnosticēja kuņģa vēzi vai kuņģa čūlu gada laikā pēc terapijas pabeigšanas, pētījumā neiekļāva. Tika novērtēts kuņģa vēža attīstības risks, izmantojot Koks proporcionālo draudu modeli.

Kopumā pētījumā analizēja informāciju par 63 397 indivīdiem, no tiem 153 (0,24 %) attīstījās kuņģa vēzis 7,6 novērošanas gadu laikā. PSI lietošana bija saistīta ar augstāku kuņģa vēža risku (HR=2,44; 95 % TI [1,42 – 4,2]), savukārt histamīna 2 receptora antagonistu lietošana nepaaugstināja kuņģa vēža attīstības risku (HR=0,72; 95 % TI [0,48 – 1,07]). Kuņģa vēža attīstības risks pieauga, pieaugot PSI lietošanas ilgumam, lietojot PSI >= 1 gadu HR=5,04 (95 % TI [1,23 – 20,61]), lietojot >=2 gadiem HR=6,65 (95 % TI [1,62 – 27,26]) un lietojot 3 un vairāk gadus HR=8,34 (95 % TI [2,02 – 34,41]). Samērotā absolūtā kuņģa vēža riska atšķirība PSI lietotājiem pret nelietotājiem bija 4,29 (95 % TI [1,25 – 9,54]) papildus kuņģa vēža gadījumi uz 10 000 persongadiem.

Pētnieki secināja, ka ilgstoša PSI lietošana ir saistīta ar paaugstinātu kuņģa vēža attīstības risku pat tad, ja pacientam veikta HP eradikācija.

 

AVOTS: Cheung KS, Chan EW, Wong AYS, et al. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for Helicobacter pylori: a population-based study. Gut. Published online October 31, 2017.

Uz augšu ↑