Pacientiem ar iedzimtām sirds patoloģijām ir paaugstināts ātriju fibrilācijas risks

Doctus . | 2017. gada 7. decembris

Pacientiem ar iedzimtām sirds anomālijām ir 22 reizes lielāka iespējamība, ka attīstīsies ātriju fibrilācija pieaugušā vecumā, secināts Gēteborgas universitātē veiktā pētījumā.

Pacientiem ar iedzimtām anomālijām var attīstīties ātriju fibrilācija šuntu, anomālu asinsvadu, progresējošas valvulopātijas, hipertensijas un priekškambaru rētu dēļ. Tomēr ātriju fibrilācijas un ar ātriju fibrilāciju saistīto komplikāciju risks bērniem un jauniem pieaugušajiem ar iedzimtām sirds anomālijām līdz šim nebija analizēts.

Pētījumā izmantoja Zviedrijas Pacientu reģistru un Nāves cēloņu reģistru, kuros identificēja pacientus ar iedzimtām sirds anomālijām, kuri dzimuši laika periodā 1970. – 1993.gads. Katram pacientam ar iedzimtu sirds anomāliju piemeklēja 10 kontroles grupas pacientus tāda paša dzimšanas gada, dzimuma un dzīvesvietas apgabala no kopējā iedzīvotāju reģistra. Pētījuma dalībnieki tika novēroti līdz 2011.gadam.

Kopumā pētījumā iekļāva 21 982 pacientus (51,6 % vīrieši) ar iedzimtām sirds anomālijām un 219 816 samērotus kontroles cilvēkus, ātriju fibrilācija attīstījās attiecīgi 654 un 328 cilvēkiem. Ātriju fibrilācijas attīstības risks bija 21,99 reizes augstāks (95 % TI [19,26 – 25,12]) pacientiem ar iedzimtu sirds anomāliju, salīdzinot ar kontroles grupu.

42 gadu vecumā 8,3 % pacientu ar iedzimtu sirds anomāliju bija diagnosticēta ātriju fibrilācija. Sirds mazspēja (10,7 %) bija biežāk sastopamā komplikācija pacientiem ar iedzimtu sirds anomāliju un ātriju fibrilāciju.

Ātriju fibrilācijas risks bērniem un jauniem pieaugušajiem bija 22 reizes augstāks nekā kontroles grupai. 42 gadu vecumā katram divpadsmitajam pacientam ar iedzimtu sirds anomāliju konstatēja ātriju fibrilāciju un katram 1esmitajam pacientam ar iedzimtu sirds anomāliju un ātriju fibrilāciju konstatēja sirds mazspēju.

 

AVOTS: Zacharias Mandalenakis, Annika Rosengren, Georg Lappas, Peter Eriksson, Thomas Gilljam, Per-Olof Hansson, Kristofer Skoglund, Maria Fedchenko, Mikael Dellborg. Atrial Fibrillation Burden in Young Patients with Congenital Heart DiseaseCirculation, 2017

Uz augšu ↑