Pēc lūzumu aprūpe: varbūt ir jāizglīto pacients nevis ārsts?

Doctus . | 2017. gada 26. aprīlis

Tieša komunikācija ar pacientu, kuram ir lūzums, uzlabo kaulu minerālā blīvuma noteikšanu par 20 %. Pacientiem pēc pirmā lūzuma osteoporozes dēļ ir divu trīs reižu lielāks atkārtotu lūzumu risks, kas var rezultēties sāpēs, invaliditātē, pasliktinātā dzīves kvalitātē un pat priekšlaicīgā nāvē. 

Vadlīnijās ir rekomendēts pacientiem ar lūzumu pēc 50 gadu vecuma novērtēt kaulu stāvokli un lūzumu risku. Tomēr neskatoties uz rekomendācijām, pētījumi pierāda, ka tikai apmēram 20 % pacientu pēc lūzuma tiek piedāvāta adekvāta pēc lūzumu aprūpe.

Pētniekiem radās jautājums, varbūt efektīvāk ir izglītot pašus pacientus par nepieciešamību pārbaudīt kaulu veselību? Lionā, Francijā tika veikts daudzcentru, nejaušināta iedalījuma klīniskas pētījums (PREVOST), lai novērtētu pēc lūzumu aprūpes programmu, ja pacienti tiek izglītoti par nepieciešamību veikt kaulu pārbaudes.

Pētījumā iesaistīja 436 sievietes vecumā no 50 līdz 85 gadiem, kas bija vērsušās slimnīcā, lai ārstētu rokas locītavas vai rokas lūzumu. Kontroles grupa saņēma standarta slimnīcas piedāvāto aprūpi, intervences grupai tika sniegta mutiska un rakstiska informācija par lūzumiem un ostoeoporozes pārvaldību. Pacientes tika mudinātas apmeklēt ģimenes ārstu un jautāt pēc kaulu stāvokļa pārbaudes un osteoporozes pārvaldības nepieciešamības gadījumā.

6 mēnešu laikā 53 % sieviešu no intervences grupas tika uzsākta pēc lūzumu aprūpe, salīdzinājumam kontroles grupā tie ir tikai 33 %. 50 % sieviešu tika nozīmēta kaulu minerālā blīvuma noteikšana un 41 % veica testēšanu, attiecīgi kontroles grupā tie bija 33 % un 25 %.  Attiecībā uz ārstēšanas uzsākšanu tika novērots neliels uzlabojums (13 % intervences grupā pret 9 % kontroles grupā). Tikai 46 % sieviešu ar zemu kaulu minerālo blīvumu, kurām pēc vadlīnijām pienāktos ārstēšana, reāli to saņēma.

Francijā tāpat kā citās pasaules valstīs osteoporoze bieži ir nediagnosticēta un attiecīgi netiek ārstēta, tai skaitā pacientiem ar augstu lūzumu risku. Šis nejaušināta iedalījuma pētījums pierāda, ka tieša pacienta informēšana un iesaistīšana pēc lūzuma aprūpē statistiski nozīmīgi paaugstina iespējamību, ka tiks noteikts kaulu minerālais blīvums.  Pētījumā izstrādātā intervence ir vienkārši īstenojama, lēta un var palīdzēt sasniegt lielu pacientu skaitu.

 

AVOTS: B. Merle, R. Chapurlat, E. Vignot, T. Thomas, J. Haesebaert, A.-M. Schott. Post-fracture care: do we need to educate patients rather than doctors? The PREVOST randomized controlled trial. Osteoporosis International, 2017; 28 (5): 1549

Uz augšu ↑
Chain

Saistītie raksti

  • Osteoporoze nav tikai sieviešu slimība! Jaunākais par osteoporozi vīriešiem

    Osteoporoze tradicionāli tiek uzskatīta par slimību, kas raksturīga sievietēm, bet pēdējos 20 gados secināts, ka arī vīrieši slimo ar osteoporozi un cieš no šīs slimības radītajiem sarežģījumiem. [3] Skriemeļu un neskriemeļu lūzumi vīriešiem osteoporozes rezultātā saistīti ar lielāku saslimstības un mirstības risku nekā sievietēm. Lasīt visu

  • Osteoporoze – no skrīninga līdz ārstēšanai. Literatūras apskats

    Pasaulē osteoporoze ir visbiežāk izplatītā metabolā kaulu slimība, ir aprēķināts, ka tā skar vairāk nekā 200 miljonus cilvēku visā pasaulē. 75 miljoniem cilvēku Eiropā, ASV un Japānā ir osteoporoze. Aptuveni vienai no divām sievietēm un vienam no pieciem vīriešiem pēc 50 gadu vecuma dzīves laikā iespējams ar osteoporozi saistīts lūzums. Prognozē, ka 2050. gadā gūžas lūzumu biežums pasaulē pieaugs par 240% sievietēm un par 310% vīriešiem. Tāpēc būtiski atgādināt par tādu ar osteoporozi cieši saistītu procesu kā sijājošā atlase (ko mēdz saukt par skrīningu – pēc angļu screening) un, protams, arī ārstēšanu ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Lasīt visu