Smadzeņu izmaiņas 2.tipa cukura diabēta pacientiem saistībā ar ķermeņa masu

Doctus . | 2017. gada 28. aprīlis

Ir zināms, ka liekais svars/ aptaukošanās pasliktina glikēmijas un metabolisma kontroli pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu. Tomēr maz ir zināms par liekā svara/ aptaukošanās ietekmi uz smadzenēm pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu. 

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai un kā liekais svars/ aptaukošanās ietekmē smadzenes un kognitīvās funkcijas agrīnā 2.tipa cukura diabēta stadijā.

Pētījuma laikā novērtēja liekā svara/ aptaukošanās efektus uz smadzeņu struktūrām un kognitīvajām spējām. Novērtēja, vai pacientiem ar lieko svaru/ aptaukošanos ir progresējošas novirzes smadzeņu struktūrās un kognitīvajās spējās, salīdzinot ar 2.tipa cukura diabēta pacientiem bez liekā svara. Tika analizēta arī saistība starp katru no šiem mērījumiem un slimības ilgumu.

Kopumā vidējais smadzeņu garozas biezums bija mazāks 2.tipa cukura diabēta pacientiem ar lieko svaru/ aptaukošanos, salīdzinot ar pacientiem ar normālu svaru (z= -2,96; p<0,05). Negatīva korelācija tika novērota starp slimības ilgumu un kopējo vidējo baltās vielas integritāti (z=2,42; p<0,05) pacientiem ar lieko svaru/ aptaukošanos, šāda korelācija netika novērota pacientiem ar normālu ķermeņa svaru. Liekā svara/ aptaukošanās grupā novēroja psihomotorā ātruma spēju samazināšanos saistībā ar slimības ilgumu (z= -2,12; p<0,05), savukārt normāla svara grupā šādu saistību nenovēroja.

Pētnieki secināja, ka 2.tipa cukura diabēta pacientiem ar lieko svaru/ aptaukošanos ir smagākas un progresējošas izmaiņas smadzeņu struktūrās un kognitīvajās spējās jau agrīnā 2.tipa cukura diabēta stadijā, salīdzinot ar pacientiem ar normālu ķermeņa svaru.

AVOTS: Sujung Yoon, Hanbyul Cho, Jungyoon Kim, Do-Wan Lee, Geon Ha Kim, Young Sun Hong, Sohyeon Moon, Shinwon Park, Sunho Lee, Suji Lee, Sujin Bae, Donald C. Simonson, In Kyoon Lyoo. Brain changes in overweight/obese and normal-weight adults with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia, 2017

Uz augšu ↑