Ciroze saistīta ar paaugstinātu insulta risku

Doctus . | 2017. gada 6. jūnijs

Ciroze ir saistīta ar paaugstinātu insulta risku, īpaši hemorāģiska insulta risku, secināts pētījumā ar vairāk nekā 1,6 miljoniem pacientu. Pētījuma rezultātu publicēti žurnālā JAMA Neurology.

Pētījumā analizēja informāciju par vairāk nekā 1,6 miljoniem pieaugušo pēc 66 gadu vecuma. No visas pētāmās kohortas  15 586 pacientiem  (1 %) bija ciroze un vidēji četru novērošanas gadu laikā 77 268 pacienti tika hospitalizēti ar insultu. Insulta incidence pacientiem ar cirozi bija 2,17 % gada laikā un 1,11 % pacientiem bez cirozes. Pētnieki secināja, ka pacientiem ar cirozi ir augstāks insulta risks, īpaši hemorāģiska insulta risks.

Autori min vairākus iespējamos skaidrojumus šai saistībai, tai skaitā jauktu koagulopātiju, vaskulārie riska faktori var veicināt cirozes attīstību, kā arī cirozi veicinošie faktori (alkohola lietošana, C hepatīta infekcija un vielmaiņas slimības) var veicināt insulta attīstību.

Pētnieki atzīst, ka jāturpina pētījumi, lai analizētu šīs saistības epidemioloģiju un patofizioloģiju, tādejādi meklējot risinājumus insulta riska samazināšanai un profilaksei.

 

AVOTS: Neal S. Parikh, MD et al. Association Between Cirrhosis and Stroke in a Nationally Representative Cohort. JAMA Neurology, June 201

Uz augšu ↑