Daudz labu gadu pēc koronāro artēriju šuntēšanas, bet pēc 10 gadiem mirstības risks pieaug

Doctus . | 2017. gada 8. jūnijs

Prognoze pēc koronāro artēriju šuntēšanas ir laba pacientiem, kuri izdzīvo pirmās 30 dienas pēc operācijas, bet 10 gadus pēc operācijas, mirstības risks pieaug par 60 – 80 %. Šis ir jauns atklājums, kuru jāņem vērā ārstiem, kuri uzrauga šos pacientus. 

Dānijā veiktā pētījumā novērtēja īstermiņa un ilgtermiņa mirstību pēc koronāro artēriju šuntēšanas, salīdzinot ar mirstību vispārējā populācijā.

Savietojot datus no Dānijā esošajiem reģistriem, tika izveidota populācijā balstīta kohorta no 51 307 pacientiem, kuriem veikta koronāro artēriju šuntēšana (coronary artery bypass graft – CABG) un 513 070 indivīdiem no vispārējās populācijas, samērojot pēc vecuma, dzimuma un kalnedāra gada (1980. – 2009.) Mirstības risks, salīdzinot CABG un vispārējo populāciju, pēc CABG bija augstāks 0 – 30 dienas pēc operācijas (3,2 % pret 0,2 %), 11 – 20 gadus pēc operācijas (51,1 % pret 35,6 %) un 21 – 30 gadus pēc operācijas (62,4 % pret 44,8 %), bet statistiski ticamas atšķirības netika novērotas 31 – 364 dienas pēc operācijas (2,9 % pret 2,4 %) vai 1 – 10 gadus pēc operācijas (30,7 % pret 25,8 %). 30 dienu samērotā mirstība izolētai CABG ķirurģijai bija 13,51 (95 % TI [12,59 – 14,49]). Starp 31 un 364 dienu un 1 – 10 gadus pacientiem pēc CABG bija tikai nedaudz augstāki mirstības rādītāji nekā vispārējā populācijā, attiecīgās samērotās mirstības attiecības bija 1,15 (95 % TI [1,09 – 1,21]) un 1,09 (95 % TI [1,08 – 1,11]).   Starp 11 – 20 gadiem un 21 – 30 gadiem, samērotā mirstības attiecība attiecīgi bija 1,62 (95 % TI [1,58 – 1,66]) un 1,76 (95 % TI [1,62 – 1,91]). 30 dienu laikā pēc CABG pacientiem ir 25 reizes augstāks risks nomirt no miokarda infarkta, 26 reizes augstāks risks nomirt no sirds mazspējas un 18 reizes augstāks risks nomirt no insulta, salīdzinot ar vispārējo populāciju.

Pētnieki secina, ka lielāks mirstības risks pēc koronāro artēriju šuntēšanas ir pirmajās 30 dienās un 10 gadus pēc operācijas.

Pirmavots: Adelborg K, Horváth-Puhó E, Schmidt M, et al. Thirty-Year Mortality After Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, 2017; 10 (5): e002708

Uz augšu ↑