Minociklīns multiplās sklerozes progresijas aizkavēšanai

Doctus . | 2017. gada 2. jūnijs

Kanādā veiktā pētījumā noskaidroja, ka minociklīns, bieži lietots medikaments aknes gadījumos, var palēnināt multiplās sklerozes (MS) progresēšanu pacientiem, kuriem parādās pirmie MS simptomi.

Nejaušināta iedalījuma pētījumā mēģināja noskaidrot, vai minociklīns samazina sākotnējos multiplās sklerozes simptomus un aizkavē slimības progresiju. Pētījums tika veikts laika periodā 2009.gada janvāris – 2013.gada jūlijs, pacienti ar pirmajiem demielinizējošiem simptomiem iepriekšējo 180 dienu laikā , nejaušināti tika iedalīti divās grupās, vieni lietoja 100 mg minociklīnu divas reizes dienā – gadījuma grupa - , otri lietoja placebo – kontroles grupa.

Minociklīna vai placebo lietošana turpinājās līdz multiplās sklerozes diagnoze nostabilizējās vai arī 24 mēnešus pēc nejaušināšanas. Primārais iznākums bija multiplās sklerozes diagnosticēšana (diagnozi balstot 2005.gada McDonalda kritērijos) 6 mēnešus pēc nejaušināšanas. Sekundārais iznākums bija MS diagnosticēšana 24 mēnešus pēc nejaušināšanas un izmaiņas magnētiskajā rezonansē pēc 6 un 24 mēnešiem.

Kopumā pētījumā piedalījās 142 dalībnieki no 12 MS centriem; 72 dalībnieki lietoja minociklīnu un 70 – placebo. Vidējais dalībnieku vecums bija 35,8 gadi un 68,3 % bija sievietes. Nesamērotais risks, ka attīstīsies multiplā skleroze pēc 6 mēnešiem bija 61 % placebo grupā un 33,4 % minociklīna grupā, atšķirība bija 27,6 procentpunkti (95 % TI [11,4 – 43,9]; p<0,001). Pēc samērošanas ar bojājumu skaitu pētījumu sākumā, atšķirība starp grupām saglabājās 18,5 procentpunkti (95 % TI [3,7 – 33,3]; p<0,05). Visi sekundārie iznākumi saistībā ar MRI uzrādīja labākus rezultātus minociklīna grupā pēc 6 mēnešiem, bet ne pēc 24 mēnešiem. Pētījumu biežāk pārtrauca un blakusparādības (nieze, reiboņi, zobu pigmentēšanās) biežāk novēroja gadījuma grupā nekā kontroles grupā.  

Pētnieki secināja, ka minociklīna lietošana aizkavē klīniski izolēta sindroma pāriešanu multiplajā sklerozē pirmo 6 mēnešu laikā, bet ne 24 mēnešu laikā.

 

AVOTS: Metz LM, Li DKB, Traboulsee AL, et al. Trial of Minocycline in a Clinically Isolated Syndrome of Multiple Sclerosis. New England Journal of Medicine, 2017; 376 (22): 2122.

Uz augšu ↑
 • Aspirīns primārajā profilaksē: vajadzīgs individuāls izvērtējums

  Doctus . | 2020. gada 20. februāris

  Jaunākās primārās profilakses vadlīnijas iesaka lietot aspirīnu indivīdiem ar augstu primāro kardiovaskulāro notikumu risku, ja viņi ir vecumā no 40 līdz 70 gadiem, bet ne tiem, kuriem ir pāri 70 gadiem. Tomēr cilvēkiem pēc 70 gadu vecuma kardiovaskulāro notikumu risks ir daudz augstāks nekā pirms 70 gadu vecuma. Lasīt visu

 • 10 000 soļu dienā: nav maģiskā svara zaudēšanas formula

  Doctus . | 2020. gada 19. februāris

  Jau gadiem ilgi 10 000 soļu dienā tiek uzskatīts par zelta standartu tiem, kuri vēlas uzlabot savu veselību, jaunākie pētījumi rāda, ka atsevišķi ieguvumi ir arī no 7500 soļiem dienā. Tomēr zinātnieki norāda, ja vēlaties izvairīties no svara pieauguma, nevajag ņemt vērā tikai soļu skaitu.   Lasīt visu

 • Striju molekulārais un šūnu mehānisms

  Doctus . | 2020. gada 18. februāris

  Striae distensae jeb strijas ir ādas bojājumi, kas rodas hormonālu satricinājumu periodos, proti, pubertātes un grūtniecības laikā. Strijas parādās kā sarkanas vai purpursarkanas līnijas, kas lēnām pārvēršas bālās ādas līnijās, un tās novēro 90 % sieviešu, tomēr pētījumu par striju izcelsmi ir maz un nepieciešami jauni profilaktiski un koriģējoši ārstēšanas veidi. Lasīt visu