Iekaisīga zarnu slimība bērnībā un paaugstināts vēža attīstības risks

Doctus . | 2017. gada 21. septembris

Zviedrijā veiktā pētījuma mērķis bija novērtēt vēža risku bērnībā un pieaugušā vecumā pacientiem ar bērnībā sākušos iekaisīgu zarnu slimību. 

Kohorta pētījumā pacientiem ar iekaisīgu zarnu slimību tika piemeklēti atbilstoši kontroles grupas pacienti no kopējās Zviedrijas populācijas.

Pētījumā iekļāva bērnu (<18 gadi), kuriem diagnosticēja iekaisīgas zarnas slimību (n=9405: čūlainais kolīts n=4648, Krona slimība n=3768, neklasificēta n=989), salīdzinājumam izveidoja kontroles grupu (n=92 870) no vispārējās populācijas.  

Primārais pētījuma iznākums bija jebkādas lokalizācijas vēzis.

Novērošanas laikā līdz pieaugušam vecumam (mediānais vecums novērošanas beigās bija 27 gadi) konstatēja 497 (3,3 uz 1000 persongadiem) primārus ļaundabīgus audzējus cilvēkiem, kuriem bērnībā diagnosticēja iekaisīgu zarnu slimību, salīdzinājumam vispārējā populācijā konstatēja 2256 (1,5 uz 1000 persongadiem)  primārus ļaundabīgus audzējus (HR=2,2; 95 % TI [2 – 2,5]). Ja pacientam bija čūlainais kolīts, risks, ka attīstīsies ļaundabīgs audzējs bija 2,6 (95 % TI [2,3 – 3]) un 1,7 (95 % TI [1,5 – 2,1]), ja pacientam bija Krona slimība. Bērniem ar iekaisīgu zarnu slimību biežāk attīstījās vēzis pirms astoņpadsmit gadu vecuma (HR=2,7; 95 % TI [1,6 – 4,4]; 20 vēži uz 9405 pacientiem, 0,6 uz 1000 persongadiem).

Kuņģa un zarnu trakta audzējiem ir augstākais relatīvais risks (HR=18; 95 % TI [14,4 – 22,7]). Paaugstināts vēža risks pirms 25. dzimšanas dienas tika novērots visos pētāmajos laika periodos (1964. – 1989.g. HR=1,6; 95 % TI [1 – 2.4]; 1990. – 2001.g. HR=2,3; 95 % TI [1,5 – 3,3]; 2002. – 2006.g. HR=2,9; 95 % TI [1,9 – 4,2]; 2007. – 2014.g. HR=2,2; 95 % TI [1,1 – 4,2]).

Pētnieki secina, ka bērnībā diagnosticēta iekaisīga zarnu slimība ir saistīta ar paaugstinātu ļaundabīgu audzēju risku, īpaši ar kuņģa un zarnu trakta audzējiem.

 

AVOTS: Olen O, Askling J, Sachs MC, et al. Childhood onset inflammatory bowel disease and risk of cancer: a Swedish nationwide cohort study 1964-2014. BMJ 2017; 358 

Uz augšu ↑