Respiratori sincitiālā vīrusa izraisītas apakšējo elpošanas ceļu infekcijas izplatība bērniem

Doctus . | 2017. gada 7. septembris

Iepriekš tika aprēķināts, ka respiratori sincitiālais vīruss (RSV) ir saistīts ar 22 % no visām smagām, akūtām apakšējo elpošanas ceļu infekcijām (AAEI), kas rezultējās 55 000 – 199 000 nāves gadījumos bērniem līdz 5 gadu vecumam 2005.gadā. 

Šī pētījuma mērķis bija novērtēt globālo incidenci, hospitalizāciju skaitu un mirstību no RSV-AAEI bērniem 2015.gadā.

Tika rēķināta RSV – AAEI incidence un hospitalizāciju biežums bērniem jaunākiem par 5 gadiem un visi dati tika stratificēti pēc vecuma un Pasaules Bankas definētā ienākumu līmeņa reģiona. Aprēķiniem tika izmantoti dati no 76 pētījumiem. RSV-AAEI incidence tika aprēķināta 132 valstīm, izmantojot riska faktoros balstītu modeli un 2015.gada iedzīvotāju skaita aprēķinus.

Tika aprēķināts, ka 2015.gadā pasaulē bija 33,1 miljons RSV-AAEI epizožu, kas rezultējās 3,2 miljonos stacionāra epizožu un 59 600 nāves gadījumos stacionārā bērniem jaunākiem par 5 gadiem. Bērniem jaunākiem par 6 mēnešiem aprēķināja 1,4 miljonus stacionāra epizožu un 27 300 nāves gadījumu slimnīcās. Kopējā mirstība no RSV-AAEI varētu būt 118 200 gadījumi gada laikā. Incidence un mirstība ievērojami mainās no gada uz gadu.

Kopumā RSV ir bieži sastopams AAEI cēlonis bērniem un biežākais cēlonis mazu bērnu hospitalizācijai, kas rezultējas nozīmīgā veselības aprūpes slogā. Apmēram 45 % no visām hospitalizācijām un nāves gadījumiem stacionārā saistībā ar RSV-AAEI novērojamas bērniem līdz 6 mēnešu vecumam. Efektīva mātes vakcinācija pret RSV vai monoklonālās antivielas var dot būtisku efektu šīs slimības mazināšanā šajā vecuma grupā.

 

AVOTS: Shi T, McAllister DA, O’Brien KL, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study. The Lancet, Volume 390, No. 10098, p946–958, 2 September 2017.

Uz augšu ↑