Kritieni anamnēzē ļauj prognozēt individuālo kaulu lūzumu risku neatkarīgi no citiem faktoriem

Doctus . | 2018. gada 4. janvāris

Pacientu individuālā kritienu anamnēze ļauj prognozēt kaulu lūzumu risku, neatkarīgi no kaulu minerālā blīvuma un citiem klīniskajiem faktoriem, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā Journal of Bone and Mineral Research.

Pētījums tika veikts lielā vīriešu osteoporozes lūzumu pētījuma kohortā, tika analizēta informācija par 4365 vīriešiem ASV, 1823 vīriešiem Zviedrijā un 1669 vīriešiem Honkongā, vidējais vecums bija 72,4 – 75,4 gadi un vidējais novērošanas laiks bija 8,7 – 10,8 gadi. Pat pēc tam, kad tika ņemti vērā lūzuma riska novērtēšanas rīka (FRAX) un / vai kaulu minerālā blīvuma testa rezultāti, kritieni anamnēzē bija saistīti ar 63 – 71 % palielinātu jaunu lūzumu risku. Visās trīs pētāmajās kohortās anamnēzē esoši kritieni prognozē jaunus lūzumus jebkurā vietā (HR=1,69; 95 % TI [1,49 – 1,9]), smagus osteoporotiskus lūzumus (HR=1,56; 95 % TI [1,33 – 1,83]) un gūžas lūzumus (HR=1,61; 95 % TI [1,27 – 2,05]).   

Pētnieki secina, ka kritieni anamnēzē ļauj prognozēt jaunu lūzumu risku neatkarīgi no FRAX prognozētās lūzumu iespējamības, apliecinot, ka reizēm pietiek ar klīnisku pacienta novērtēšanu, lai prognozētu lūzumu risku.

 

AVOTS: Harvey NC, Odén A, Orwoll E, et al. Falls Predict Fractures Independently of FRAX Probability: A Meta-Analysis of the Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study. Journal of Bone and Mineral Research, 2017

Uz augšu ↑