Anabolo steroīdu lietošana saistīta ar priekšlaicīgas nāves risku

Doctus . | 2018. gada 26. novembris

Vīriešiem, kuri lieto androgēnos anabolos steroīdus, piemēram, testosteronu, ir augstāks priekšlaicīgas nāves risks un biežākas hospitalizācijas, secināts pētījumā.

Vīriešiem atkarības no androgēniem anaboliem steroīdiem izplatība ir apmēram 6 %, bet līdz šim trūka zināšanu par šo steroīdu izraisītajām blakusparādībām. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija novērtēt saslimstību un mirstību androgēna anabolo steroīdu (AAS) lietotājiem.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva 545 vīriešus, kuri lietoja AAS laika periodā 2006.gada 3.janvāris – 2018.gada 1.marts. Šiem vīriešiem tika piemeklēti 5450 vīrieši: kontroles grupa.

Mirstība bija trīs reizes augstāka AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroles grupu (HR=3; 95 % TI [1,3 – 7]). Mediānais slimnīcu apmeklējumu skaits gada laikā bija 0,81 AAS lietotājiem un 0,36 kontroles grupai (p<0,001). Akne, ginakomastija un erektilā disfunkcija tika novērota vairāk kā 10 % AAS lietotāju, un šo stāvokļi izplatība biežāk tika novērota AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroles grupu (p<0,001).

Pētnieki secina, ka AAS lietošana paaugstina priekšlaicīgas nāves risku un ir statistiski ticami biežāk novērojamas hospitalizācijas AAS lietotājiem, salīdzinot ar nelietotājiem. AAS lietotājiem tika novērotas arī blakusparādības un šo stāvokļu izplatība biežāka bija AAS lietotājiem, salīdzinot ar kontroli.

 

AVOTS: Horwitz H, Andersen JT, Dalhoff KP. Health consequences of androgenic anabolic steroid use. Journal of Internal Medicine, 2018

Uz augšu ↑
 • Aspirīns primārajā profilaksē: vajadzīgs individuāls izvērtējums

  Doctus . | 2020. gada 20. februāris

  Jaunākās primārās profilakses vadlīnijas iesaka lietot aspirīnu indivīdiem ar augstu primāro kardiovaskulāro notikumu risku, ja viņi ir vecumā no 40 līdz 70 gadiem, bet ne tiem, kuriem ir pāri 70 gadiem. Tomēr cilvēkiem pēc 70 gadu vecuma kardiovaskulāro notikumu risks ir daudz augstāks nekā pirms 70 gadu vecuma. Lasīt visu

 • 10 000 soļu dienā: nav maģiskā svara zaudēšanas formula

  Doctus . | 2020. gada 19. februāris

  Jau gadiem ilgi 10 000 soļu dienā tiek uzskatīts par zelta standartu tiem, kuri vēlas uzlabot savu veselību, jaunākie pētījumi rāda, ka atsevišķi ieguvumi ir arī no 7500 soļiem dienā. Tomēr zinātnieki norāda, ja vēlaties izvairīties no svara pieauguma, nevajag ņemt vērā tikai soļu skaitu.   Lasīt visu

 • Striju molekulārais un šūnu mehānisms

  Doctus . | 2020. gada 18. februāris

  Striae distensae jeb strijas ir ādas bojājumi, kas rodas hormonālu satricinājumu periodos, proti, pubertātes un grūtniecības laikā. Strijas parādās kā sarkanas vai purpursarkanas līnijas, kas lēnām pārvēršas bālās ādas līnijās, un tās novēro 90 % sieviešu, tomēr pētījumu par striju izcelsmi ir maz un nepieciešami jauni profilaktiski un koriģējoši ārstēšanas veidi. Lasīt visu