Iekaisīgo zarnu slimība saistīta ar paaugstinātu prostatas vēža risku

Doctus . | 2018. gada 10. decembris

Vīriešiem ar iekaisīgo zarnu slimību (IZS) ir četras – piecas reizes augstāks prostatas vēža risks nekā vīriešiem bez IZS, secināts 20 gadus ilgušā pētījumā.

Līdz šim trūka informācijas par prostatas vēža risku pacientiem ar iekaisīgu zarnu slimību, tādēļ šī pētījuma mērķis bija salīdzināt prostatas vēža incidenci vīriešiem ar un bez IZS.

Šis bija retrospektīvs kohorta pētījums, kas tika veikts par laika periodu 1996. – 2017. gads.  Vīriešiem ar IZS (n=1033) nejaušināti tika pielasīti deviņi samēroti pēc vecuma un dzimuma kontroles grupas vīrieši (n=9306). Visiem pacientiem tika veikts vismaz viens prostatas specifiskā antigēna (PSA) mērījums.

Prostatas vēža incidence desmit gados bija 4,4 % vīriešiem ar IZS un 0,65 % kontroles grupas vīriešiem (HR=4,84; 95 % TI [3,19 – 6,69], p<0,001). Klīniski nozīmīga prostatas vēža incidence desmit gadu periodā bija 2,4 % vīriešiem ar IZS un 0,42 % kontroles grupas vīriešiem (HR=4,04; 95 % TI [2,52 – 6,48], p<0,001). Pēc 60 gadu vecuma PSA vērtības bija augstākas vīriešiem ar IZS (p<0,05).

Pētnieki secina, ka vīriešiem ar iekaisīgu zarnu slimību ir augstāki klīniski nozīmīga prostatas vēža incidences rādītāji, salīdzinot ar līdzīga vecuma un rases vīriešiem bez IZS.

 

AVOTS: Burns JA, Weiner AB, Catalona WJ, et al.Inflammatory Bowel Disease and the Risk of Prostate Cancer. European Urology, 2018.

Uz augšu ↑