Žurnāli

UZ JŪNIJA NUMURA VĀKA

Dr. Andra Pekša internās medicīnas 3. gada rezidente

Dr. Andra Pekša internās medicīnas 3. gada rezidente“Šajā Doctus numurā lasāms plašs raksts par anēmijām, kas, skarot aptuveni piekto daļu pasaules populācijas, ir bieža un variabla patoloģija ar akūtu un hronisku simptomātiku dažādās orgānu sistēmās.

Tāpat aktuāla ir iztirzātā tēma par faktoriem, kas ietekmē atmiņas traucējumus, un par terapijas iespējām, ar ko lielākā vai mazākā mērā, izvēloties konkrētam pacientam vispiemērotāko, jāsaskaras ikvienam speciālistam.

Ņemot vērā smēķēšanas izraisīto slogu veselības aprūpē un joprojām augsto tās izplatību sabiedrībā kopumā, katram no mums jāpiedalās problēmas risināšanā, visos veselības aprūpes līmeņos informējot pacientus ne tikai par smēķēšanas kaitīgumu, bet sniedzot arī iespējamos atkarības problēmas risināšanas ceļus. Par to arī šajā Doctus numurā.

Atsaucoties uz rakstu par pacientu līdzestību un pārfrāzējot Viljama Oslera teikto, gribas uzsvērt, ka dažreiz svarīgāk saprast to, kādam pacientam ir slimība, nevis to, kāda slimība ir pacientam, lai spētu viņam pilnvērtīgi palīdzēt. Te kārtējo reizi apstiprinās pilnvērtīgas saziņas nozīmīgums.

Bieži vien attīstība un progress notiek ārpus mūsu komforta zonas, tāpēc visiem novēlu drosmi un spēku, turpinot šķērsot šo robežu, jo izmaiņas un panākumi sākas no mums pašiem.”

Uz augšu ↑