Probiotiku efektivitāte infekciju slimību profilaksē gados veciem cilvēkiem

Doctus . | 2018. gada 23. jūlijs

Infekciju slimības gados veciem cilvēkiem ir saistītas ar augstākiem mirstības rādītājiem un ir pieņēmums, ka probiotiku lietošana varētu samazināt infekciju biežumu šajā populācijā.

Pētījuma mērķis bija novērtēt probiotiku efektivitāti un drošumu attiecībā uz infekcijām gados veciem cilvēkiem, salīdzinot ar placebo.

Šis bija sistemātisks apskats un nejaušināta iedalījuma, placebo kontrolētu pētījumu meta-analīze. Efektivitātes iznākumi bija infekciju biežums, dzīves kvalitāte, mirstība un vidējais infekcijas epiozdes ilgums. Drošumu mērīja pēc blakusparādību biežuma.

Apskatā tika iekļauti 15 raksti ar kopējo dalībnieku skaitu – 5916, vidējais vecums – 75,21 gadi. Probiotiku efekts nebija statististiki ticami atšķirīgs no placebo efekta attiecībā uz infekciju biežumu (RR=0,90, 95 % TI [0,76 – 1,08]), blakusparādībām (RR=1,01, 95 % TI [0,91 – 1,12]), mirstību (RR=1,09, 95 % TI [0,7 – 1,72]) vai vidējo infekcijas epizodes ilgumu (MD -0,35; 95 % TI [-1,57 – 0,87]).

Pētnieki secināja, ka šī brīža pētījumi neapstiprina pieņēmumu, ka probiotiku lietošana samazina infekciju biežumu gados veciem cilvēkiem, tomēr drošuma iznākumi bija līdzīgi probiotikām un placebo. Nepieciešami tālāki pētījumi.  

AVOTI: Wachholz PA. Santos Nunes VD, Polachini Do Valle A et al. Effectiveness of Probiotics on the Occurrence of Infections in Older People Systematic Review and Meta-analysis. Age Ageing. 2018;47(4):527-536.

Uz augšu ↑