Papildus ieguvumi no zema blīvuma holesterīna līmeņa samazināšanas

Doctus . | 2018. gada 7. augusts

Samazinot zema blīvuma (ZBL) holesterīna līmeni pacientiem ar zemu ZBL holesterīna līmeni, var samazināt nozīmīgu vaskulāru notikumu risku bez nopietnām blakusparādībām, secināts lielā meta-analīzē.

Pētījuma mērķis bija novērtēt ZBL holesterīna līmeņa samazināšanas efektivitāti un drošumu pacientiem ar mediāno ZBL holesterīna līmeni 1,8 mmol/L vai zemāku.

Meta-analīzē iekļāva nejaušināta iedalījuma, divkārtnepārredzamus, kontrolētus pētījumus par pacientiem ar ZBL holesterīna līmeni 1,8 mmol/l vai zemāku. Divi autori neatkarīgi atlasīja datus standartizētās datu lapās un dati tika izmantoti meta-analīzei. Galvenais iznākums bija nozīmīgu vaskulāru notikumu (nāve no koronāras sirds slimības, miokarda infarkts, išēmisks insults vai koronāra revaskularizācija) relatīvais risks uz 1 mmol/l ZBL holesterīna līmeņa samazinājumu.  

Pacientu apakšgrupā ar vidējo ZBL holesterīna līmeni 1,7 mmol/l, kuri lietoja statīnus, novēroja 1922 nozīmīgus vaskulārus notikumus un nozīmīgu vaskulāru notikumu RR, par 1 mmol/l samazinot ZBL holesterīna līmeni, bija 0,78 (95 % TI [0,65 – 0,94]). Personām (n=50 627) ar mediāno ZBL holesterīna līmeni 1,6 mmol/l – 1,8 mmol/l, kuras nelietoja statīnus, pievienojot terapijā statīnus, novēroja 9570 nozīmīgus vaskulārus notikumus. Nestatīnu terapija samazināja ZBL līmeni par 0,3 – 1,2 mmol/l un RR nozīmīgiem vaskulāriem notikumiem, samazinot ZBL holesterīnu par 1 mmol/l, bija 0,79 (95 % TI [0,70 – 0,88]). Statīnu un nestatīnu terapijai kombinētais RR bija 0,79 (95 % TI [0,71 – 0,87], p<0,01). ZBL holesterīna līmeņa pazemināšana nebija saistīta ar paaugstinātu nozīmīgu blakusparādību (mialģija, miozīts, aminotransferāzes līmeņa paaugstināšanās, cukura diabēta attīstības, hemorāģiska insulta vai vēža) risku

Pētnieki secina, ka, samazinot jau tā zemu ZBH holesterīna līmeni, samazinās nozīmīgu vaskulāru notikumu risks, nepalielinoties nozīmīgu blakusparādību riskam. Šī pētījuma rezultāti apliecina, ka ZBL holesterīna līmeni ieteicams samazināt zem šī brīža mērķa rādītājiem.

 

AVOTS: Sabatine MS, Wiviott SD, Im K, et al. Efficacy and Safety of Further Lowering of Low-Density Lipoprotein Cholesterol in Patients Starting With Very Low LevelsA Meta-analysis. JAMA Cardiol. Published online August 1, 2018

Uz augšu ↑