DPP4 inhibitori droši un efektīvi kā 2.līnijas terapija pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu

Doctus . | 2018. gada 5. septembris

Pievienojot dipeptidilpeptidāzes 4 (DPP4) inhibitorus vai sulfanilurīnvielas preparātus terapijai ar metformīnu, hemoglobīns A1c (HbA1c) samazinās līdzīgi, tomēr pastāv citas atšķirības, pēc kurām jaunākajam medikamentam ir dodama priekšroka.

Konsensus par efektīvu 2.līnijas terapiju pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu vēl arvien ir ambiciozs. Tādēļ tika veikts pētījums, lai identificētu, kura no medikamentu klasēm – sulfanilurīnvielas preparāti, DPP4 inhibitori un tiazolidīndioni – ir saistīti ar HbA1c līmeņa samazināšanos un zemāku miokarda infarkta, nieru traucējumu un acu slimību risku pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kuri lieto metformīnu.

Pētījumā tika iekļauti medicīniskie dati par 246 558 805 pacientiem no dažādām valstīm. Visi bija 2.tipa cukura diabēta pacienti, kuri sākotnēji terapijā lietoja metformīnu un pēc tam terapijai tika pievienoti sulfanilurīnvielas preparāti vai DPP4 inhibitori, vai tiazolidīndioni. Terapija ar 2.līnijas medikamentiem tika uzsākta vismaz 90 dienas pēc sākotnējās terapijas ar metformīnu.

Primārais pētījuma iznākums bija HbA1c samazinājums līdz 7 % vai zemāk no kopējā hemoglobīna pēc 2.līnijas medikamentu izrakstīšanas.  Sekundārie iznākumi bija miokarda infarkts, nieru traucējumi un acu slimības pēc 2.līnijas medikamentu izrakstīšanas.

No visiem pētījumā iekļautajiem pacientiem 51,5 % bija sievietes. Sulfanilurīnvielas preparātu, DPP4 inhibitoru un tiazolidīndionu efektivitāte, samazinot HbA1c līdz 7 % vai zemāk, bija vienāda pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu. Tomēr pacientiem, kuri terapijā saņēma sulfanilurīnvielas preparātus, salīdzinot ar tiem, kuri saņēma DPP4 inhibitorus, bija nedaudz augstāka miokarda infarkta draudu attiecība (HR=1,12; 95 % TI [1,02 – 1,24]) un acu slimību draudu attiecība (HR=1,15; 95 % TI [1,11 - 1,19]).  Nieru slimību attīstības draudu attiecība tika novērota līdzīga visām trim medikamentu klasēm.  

Pētnieki secina, ka nav atšķirības starp šīm trim medikamentu klasēm HbA1c līmeņa samazināšanā pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu, kuri sākotnēji lieto metformīnu. Tomēr attiecībā uz drošumu, pacientiem, kuri lieto sulfanilurīnvielas preparātus ir nedaudz augstāks miokarda infarkta un acu slimību risks nekā pacientiem, kuri 2.līnijas terapijā saņem DPP4 inhibitorus.  

  

AVOTS: Vashisht R, Jung K, Schuler A, et al. With Use of Sulfonylureas, Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors, and Thiazolidinediones in Patients With Type 2 Diabetes Treated With Metformin. Analysis From the Observational Health Data Sciences and Informatics Initiative. JAMA Network Open. 2018;1(4):e181755.

Uz augšu ↑