Pacientiem ar hipertensiju, kuri ir smēķētāji, paaugstināts pēkšņas nāves risks smadzeņu asiņošanas dēļ

Doctus . | 2019. gada 19. novembris

Smēķēšana un hipertensija ir saistīti ar sliktākām izdzīvotības iespējām pēc aneirismālas subarahnoīdas hemorāģijas (aSAH), secināts Somijā pētījumā.

Viens no četriem pacientiem ar aSAH nomirst ļoti ātri, šie pacienti parasti nesasniedz slimnīcu un bieži tiek nepareizi diagnosticēti.

Divos iepriekš veiktos slimnīcu datos balstītos pētījumos, kuros neiekļāva pacientus, kuri nomira pirms nokļūšana stacionārā, secināja, ka pacientiem, kuriem ir hipertensija un kuri smēķē, ir labākas izdzīvotības iespējas pēc aSAH, nekā nesmēķētājiem un tiem, kuriem nav hipertensijas. Šie atklājumi bija pretēji iepriekš pierādītajam.

Šajā pētījumā, kas tika veikts Helsinkos, Somijā, novēroja 65 521 pacientu un identificēja 445 pacientus, kuri tika hospitalizēti ar aSAH un 98, kuriem bija pēkšņa nāve laika posmā starp 1974. un 2014. gadu.  Pētnieki analizēja riska faktorus pirms slimības un apstiprināja aSAH diagnozi pēc pēkšņas nāves, 80 % gadījumu izmantojot autopsiju un 20 % gadījumu pēc klīniskiem izmeklējumiem.

Pētījumā novēroja, ka analīzē iekļaujot pacientus, kuri nomira pirms nokļūšanas stacionārā, paradoksālais smēķēšanas un hipertensijas protektīvais efekts kļuva pretējs. Smēķētājiem novēroja sliktākus izdzīvotības rādītājus, nekā nesmēķētājiem (p<),05) un tiem, kuriem bija augsts sistoliskais asinsspiediens (>=160 mmHg), bija sliktāki izdzīvotības rādītāji, nekā pacientiem ar sistolisko asinsspiedienu zem 160 mmHg (p=0,05).

Pētnieki norāda, cik nozīmīgi šāda veida pētījumos ir iekļaut arī pacientus, kuri nemaz nenonāk līdz stacionāram, tas izmaina pētījumu rezultātus.

 

AVOTS: Lindbohm JV, Kaprio J, Korja M. Survival bias explains improved survival in smokers and hypertensive individuals after aSAH. Neurology, November 12, 2019.

Uz augšu ↑