Gastroezofageālā atviļņa slimība paaugstina balsenes vēža risku

Doctus . | 2019. gada 27. marts

Korejā veiktā pētījumā secināts, ka gastroezofageālā atviļņa slimība paaugstina balsenes vēža risku.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp gastroezofageālā atviļņa slimību (GEAS) un galvas un kakla audzējiem, izmantojot Korejas populācijas datus. Pētījumā iekļāva pacientus, kuri bija vecāki par 40 gadiem, pētījums ilga no 2002. līdz 2013.gadam.

Pētījumam bija divas daļas:

  • pirmajā iekļāva pacientus ar GEAS un tiem pielāgoja kontroles grupu (1:2), analizēja lūpas un mutes dobuma, orofarninga, hipofaringa un balsenes vēžu incidenci;
  • otrajā iekļāva dalībniekus ar balsenes vēzi un tiem pielāgoja kontroles grupu (1:4), analizēja GEAS anamnēzē.

Datu analīzei tika izmantota nesamērota un samērota draudu attiecība, izmantojot Koks proporcionālo draudu modeli. Tika veikta arī apkašgrupu analīze klasificējot dalībniekus grupās pēc vecuma un dzimuma.

Samērotā draudu attiecība (HR) balsenes vēzim bija 2,32 (95 % TI [1,53 – 3,52; p<0,001) pacientiem ar GEAS. Tomēr HR lūpu un mutes dobuma, orofaringa un hipofaringa vēzim nebija statistiski ticama. GEAR pacientiem iespējamība, ka attīstīsies balsenes vēzis bija 2,03 (95 % TI [1,4 – 2,96; p<0,001). Līdzīgi rezultāti tika novēroti arī apakšgrupu analīzēs.

Pētnieki secina, ka GEAS paaugstina balsenes vēža risku.

AVOTS: Kim S, Park B, Lim H, et al. Increased risk of larynx cancer in patients with gastroesophageal reflux disease from a national sample cohort. Clinical Otolaryngology, Mar, 2019.

Uz augšu ↑