E. coli izolātu antimikrobā rezistence sievietēm ar ambulatori ārstētām urīnceļu infekcijām 6 Eiropas valstīts, tai skaitā, Krievijā

Doctus . | 2019. gada 2. aprīlis

Ziemeļu dimensijas antibiotiku rezistences pētījumā (In the Northern Dimension Antibiotic Resistance Study – NoDARS) Somijā, Vācijā, Latvijā, Polijā, Krievija un Zviedrijā tika savākti urīna paraugi no ambulatori ārstētām sievietēm (18 – 65 gadi) ar nekomplicētu urīnceļu infekciju, lai novērtētu E. coli izolātu antimikrobās rezistences (AMR) līmeni.  

Kopumā laika periodā 2015.gada oktobris – 2017.gada janvāris tika izdalīti 775 E.coli izolāti no 1280 urīna paraugiem. Tika veikta antimikrobiālās jutības noteikšana un rezultāti tika interpretēti pēc Eiropas Antimikrobiālās jutības testēšanas komitejas (European Committee on Antimicrobial Susceptibility – EUCAST) kritērijiem.

Kopējie AMR rādītāji biežāk lietotajām antibiotikām nitrofurantoīnam, fosfomicīnam un amdinocilīnam (izņemot Vāciju, jo trūka rezultātu) bija attiecīgi 1,2 %, 1,3 % un 4,1 %. Visaugstākie AMR rādītāji tika noteikti ampicilīnam (39,6 %), trimeoprīmam (23,8 %), trimetoprīmam/ sulfametoksazolam (22,4 %), amoksicilīnam/ klavulānskābei (16,7 %) un ciprofloksacīnam (15,1 %), šie rādītāji ievērojami atšķīrās starp valstīm. Paplašinātā spectra β laktamāzes produkcija bija 8,7 %. Neviens no izolātiem neuzrādīja rezistenci uz meropenēmu.

Pētnieki secina, ka lielākajā daļā gadījumu tika atklāti zemi AMR rādītāji pret pirmās līnijas antibiotikām, kas tiek rekomendētas urīnceļu infekciju ārstēšanai. Rezultāti atbalsta Eiropas urologu asociācijas vadlīnijās noteikto, ka terapijai nekomplicētu urīnceļu infekciju gadījumos jāizmanto nitrofurantoīns, fosfomicīns un amdinocilīns.

Galvenās atziņas:

  • Rezistence E.coli izolātiem uznitrofurantoīnu, fosfomicīnu un amdinocilīnu ir zem 10 %.
  • Pirmās izvēles terapija nevienmēr ir pieejama.
  • Trimetoprīms un trimetoprīms/ sulfametoksazols ir pirmās izvēles terapija neskatoties uz augsto rezistenci.
  • Furazidīna pieejamība bez receptes varētu izskaidrot augstos rezistences rādītājus pret nitrofurantīnu.
  • Pacientēm Krievijā bija augstāks rezistentu E.coli risks.

AVOTS: Ny S, Edquist P, Dumpis U, et al. Antimicrobial resistance of Escherichia coliisolates from outpatient urinary tract infections in women in six European countries including Russia. Journal of Global Antimicrobial Resistance, Volume 17, June 2019, Pages 25-34

Uz augšu ↑