Miega līdzekļu lietošana saistīta ar lielāku nepieciešamību lietot asinsspiedienu regulējošus medikamentus

Doctus . | 2019. gada 4. aprīlis

Pētījumā ar 752 senioriem ar hipertensiju secināts, ka miegu uzlabojošu preparātu lietošana ir saistīta ar vairāk lietotiem asinsspiedienu pazeminošiem medikamentiem.

Par saistību starp miega rādītājiem un antihipertensīviem medikamentiem maz ir zināms. Šajā pētījumā analizēja saistību starp miega kvalitāti vai ilgumu un miega līdzekļu lietošanu un lietoto antihipertensīvo medikamentu skaitu.

Šis bija perspektīvs kohorta pētījums, kurā iekļāva seniorus (>=60 gadi) ar hipertensiju. Šos pacientus novēroja no 2008. – 2010. līdz 2012. – 2013.gadam. Pētījuma sākumā visi dalībnieki tika izjautāti par miega ilgumu un kvalitāti (grūtībām iemigt vai pamošanos naktī), kā arī par miega līdzekļu lietošanu; tālāk tika rēķināts lietoto antihipertensīvo medikamentu skaits pētījuma sākumā un vēlāk.  Datu analīzei izmantoja loģistisko regresiju un rezultātus samēroja pēc demogrāfiskiem, dzīvesveida, sākotnējo antihipertensīvo medikamentu skaita un hipertensijas kontroles.

752 pētījuma dalībniekiem (vidējais vecums 69,9 gadi; 49,2 % vīrieši) sākotnēji vidējais miega ilgums bija 6,9 stundas, 37 % bija slikta miega kvalitāte un 16,5 % regulāri lietoja miega līdzekļus un vidējais antihipertensīvo medikamentu skaits bija 1,8.  Novērošanas perioda laikā 156 (20,7 %) pacientiem pieauga lietoto antihipertensīvo medikamentu skaits. Netika konstatēta saistība starp miega ilgumu vai kvalitāti un izmaiņām antihipertensīvo medikamentu lietošanā. Regulāra miega līdzekļu lietošana bija saistīta ar lielāku risku, ka pieaugs lietoto antihipertensīvo medikamentu skaits (OR=1,85; 95 % TI [1,12 – 3,07], p<0,05).

Pētnieki secināja, ka miega līdzekļu lietošana ir saistīta ar pieaugošu lietoto antihipertensīvo līdzekļu skaitu. Miega līdzekļu lietošana var būt kā indikators antihipertensīvo līdzekļu lietošanai nākotnē, kā arī brīdinājuma indikators miega traucējumiem vai neveselīgam dzīvesveidam.

AVOTS: Hernández‐Aceituno A, Guallar‐Castillón P, Esther García‐Esquinas E, et al. Association between sleep characteristics and antihypertensive treatment in older adults. Geriatrics & Gerontology International, 2019.

 

Uz augšu ↑