Bērniem, kuri izmanto astmas uzraudzības lietotni, ir labāka slimības kontrole

Doctus . | 2019. gada 21. maijs

Lietotnei, kas palīdz vecākiem un ārstiem uzraudzīt astmu bērniem, ir liela ietekme uz slimības pārvaldību. Ja ģimenes monitorē astmas simptomus ar eAsthma Tracker un pielāgo terapiju, bērniem ir labāka astmas kontrole un retāki slimnīcu uzņemšanas nodaļas apmeklējumi.

Bērnu ambulatorā astmas kontrole ir suboptimāla, samazinot dzīves kvalitāti un palielinot neatliekamās palīdzības apmeklējumu un hospitalizāciju skaitu. Pētījumā novērtēja elektroniskās astmas izsekošanas lietotnes eAsthma Tracker (e-AT)  ietekmi uz astmas kontroli bērniem.

Šis bija perspektīvs kohorta pētījums ar pielāgotu kontroles grupu. Dalībnieki pētījumā tika iekļauti 2014.gada janvārī un pētījums ilga līdz 2015.gada decembrim, dalībnieki lietoja e-AT 1 gadu. Analīzēs iekļāva:

  • ilgtermiņa izmaiņas bērnam (dzīves kvalitāte, astmas kontrole un skolas kavējumu dienas) un vecākiem (kavēto darba dienu skaits un apmierinātība);
  • salīdzināja neatliekamās palīdzības apmeklējumu un hospitalizāciju skaitu, perorālo kortikosteroīdu (OCS) lietošanu pirms un pēc intervences;
  • salīdzināja neatliekamās medicīniskās palīdzības apmeklējumu un hospitalizāciju skaitu un OCS lietošanu starp e-AT lietotājiem un kontroles grupu.

Kopumā pētījumā iekļāva 327 bērnu un viņu vecākus; e-AT 12 mēnešus lietoja 65 %. Salīdzinot ar pētījuma sākumu, dalībniekiem statistiski ticami uzlabojās (p<0,001) dzīves kvalitāte, astmas kontrole un samazinājās kavēto skolas un darba dienu skaits visā novērtēšanas laikā.  Salīdzinot ar gadu pirms intervences, samazinājās neatliekamās medicīniskās palīdzības apmeklējumu un hospitalizāciju skaits (RR=0,68; 95 % TI [0,49 – 0,95]) un OCS lietošana (RR-0,74; 95 % TI [0,61 – 0,91]). Vecāku apmierinātība saglabājās augsta. Salīdzinot ar kontroles grupu, intervences grupai bija retāki neatliekamās palīdzības apmeklējumi un hospitalizāciju skaits (RR=0,41; 95 % TI [0,22 – 0,75]), kā arī zemāki OCS lietošanas rādītāji (RR=0,65; 95 % TI [0,46 – 0,93]).

Pētnieki secina, ka e-AT lietošana ir saistīta ar labāku pašuzraudzību un uzlabotu astmas kontroli. Šīs lietotnes izplatīšana varētu ievērojami uzlabot astmas kontroli bērniem.  

AVOTS: Nkoy FL, Fassl BA, Wilkins VL, et al. Ambulatory Management of Childhood Asthma Using a Novel Self-management Application. Pediatrics, 2019; e20181711 

 

Uz augšu ↑