Optimālais antikoagulantu lietošanas ilgums trombu profilaksei pēc totālas gūžas artroplastijas

Doctus . | 2019. gada 15. maijs

Pētījumā ar 55 540 pacientiem ar osteoartrītu noskaidrots optimālais antikoagulantu lietošanas ilgums trombu profilaksei pēc totālas artroplastijas.

Jau gadiem ilgi tiek debatēts par optimālo trombu profilakses ārstēšanas laiku pēc totālas gūžas atroplastijas (TGA). Pētījumā analizēja saistību starp īsu (1 – 5 dienas), standarta (6 – 14 dienas) un pagarinātu (>=15 dienas) trombu profilakses terapiju un vēnu trombembolijas risku (VTE), smagu asiņošanu un nāvi pacientiem pēc TGA.

Tika veikts kohorta pētījums, izmantojot perspektīvi savāktus datus no populācijā balstīta gūžu artroplastijas reģistra, izrakstīto medikamentu datu bāzes un pacientu administratīvajiem datiem Dānijā un Norvēģijā. Pētījumā iekļāva 55 540 primārus TGA pacientus ar osteoartrītu. 90 dienu kumulatīvā VTA incidence bija 1 % pacientiem ar standarta terapiju (reference), 1,1 % tiem, kuri saņēma īso terapijas kursu (HR=1,1; 95 % TI [0,8 – 1,5) un 1,0 % tiem, kuri saņēma pagarināto kursu (HR=0,9; 95 % TI [0,8 – 1,2]). Samērotais HR smagai asiņošanai bija 1,1 (95 % TI [0,8 – 1,6]) īsajā kursā un 0,8 (95 % TI [0,6 – 1,1]) pagarinātajā kurša, salīdzinot ar standarta kursu. Turklāt attiecībā uz nāves gadījumiem, īsajam kursam HR=1,2 (95 % TI [0,8 – 1,8]) un pagarinātajam kursam HR=0,8 (95 % TI [0,5 – 1,1]), salīdzinot ar standarta kursu.

Pētnieki secina, ka rutīnas klīniskajā praksē nav klīniskās atšķirības starp šiem trim profilaktiskās ārstēšanas režīmiem. Tomēr dati arī uzrāda, ka īsais trombu profilakses kurss, kas tiek uzsākts pēc operācijas ir saistīts ar augstāku 90 dienu mirstību.

 

AVOTS: Pedersen A, Andersen I, Overgaard S, Optimal duration of anticoagulant thromboprophylaxis in total hip arthroplasty: new evidence in 55,540 patients with osteoarthritis from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) group. Acta Orthopaedica 1-13 (May 2019)

Uz augšu ↑