Mājās veikti vingrojumi palīdz mazināt kritienu risku senioriem

Doctus . | 2019. gada 6. jūnijs

Mājās izpildītu vingrojumu programma ļauj samazināt kritienu risku senioriem ar augstu risku par 36 %.

Pētījuma mērķis bija novērtēt mājās veiktu vingrinājumu efektu kritienu profilaksē gados veciem pieaugušajiem, kuriem jau bijuši kritieni. Tika veikts 12 mēnešu pētījums, kurā pacienti tika iedalīti grupās pēc nejaušināšanas principa, visi dalībnieki bija vecāki par 70 gadiem un tiem bija bijusi kritiena epizode pēdējo 12 mēnešu laikā.

Daļa dalībnieku saņēma standarta aprūpi plus apmācību par mājās veicamiem spēja un līdzsvara vingrinājumiem (n=173), otri saņēma tikai standarta aprūpi: ieteikumus kā mazināt kritienu iespējamību (n=172). Primārais iznākums bija pašu ziņots kritienu skaits gada laikā. Grupā, kuri veica fiziskos vingrinājumus, tika vākta informācija arī par kritieniem, traumām vingrojumu veikšanas laikā un muskuļu sāpēm.

No 345 sākotnēji pētījumā iekļautajiem senioriem (vidējais vecums 81,6 gadi (SD, 6,1 gads; 67 % sievietes) pētījumu pabeidza 296 (86 %). Vidējā novērošanas laikā 338 dienās (SD, 81) tika ziņots par 236 kritieniem 172 dalībniekiem fizisko vingrinājumu grupā un 366 kritieniem 172 dalībniekiem standarta aprūpes grupā. Aprēķinātā kritienu incidence uz persongadiem bija 1,4 (95 % TI [0,1 – 2,0]) pret 2,1 (95 % TI [0,1 – 3,2]). Absolūtā kritienu incidences atšķirība uz persongadiem starp grupām bija 0,74 (95 % TI [0,04 – 1,78]; p=0,006) un incidences biežuma attiecība bija 0,64 (95 % I [0,46 -0,90]; p=0,009). Netika konstatētas blakusparādības saistībā ar vingrinājumu veikšanu.

Pētnieki secina, ka senioriem pēc jau bijušiem kritieniem jāiesaka veikt spēka un līdzsvara vingrinājumus mājās, lai mazinātu atkārtotu kritienu risku.

 

AVOTS: Liu-Ambrose T, C. Davis JC, Best JR, et al. Effect of a Home-Based Exercise Program on Subsequent Falls Among Community-Dwelling High-Risk Older Adults After a Fall. JAMA, 2019; 321 (21): 2092

 

Uz augšu ↑