Urīnceļu un citas infekcijas var veicināt insulta attīstību

Doctus . | 2019. gada 1. jūlijs

Vairākas infekciju slimības ir identificētas kā iespējamie insulta palaidējmehānismi, viss ciešākā saistība tika novērota starp urīnceļu infekciju un išēmisku insultu.

Pētījuma mērķis bija pārbaudīt saistību starp infekcijām  dažādās orgānu sistēmās dažādos laika periodos pirms akūta išēmiska, hemorāģiska insulta un subarahnoīdas hemorāģijas.

No Ņujorkas stacionāros bijušu pacientu datu bāzes tika iegūta informācija par hospitalizācijām insulta gadījumiem, kā arī par iepriekš bijušām infekciju slimībām (ādas, urīnceļu, abdominālām, elpošanas ceļu infekcijām un septicēmiju). Izmantojot loģistiskās regresijas metodi tika rēķinātas izredžu attiecības saistībām starp katru infekciju veidu un insultu.

Katrs no infekciju veidiem bija saistīts ar paaugstinātu akūta išēmiska insulta risku. Ciešākā saistība bija starp urīnceļu infekcijām un išēmisku insultu (OR=5,32; 95 % TI [3,69 – 7,68]) 7 dienu periodā. Saistība starp urīnceļu infekciju un hemorāģisku insultu bija mazāk cieša, bet arī statistiski ticama (OR=1,8; 95 % TI [1,04 – 3,11] 14 dienu periodā un OR=1,54; 95 % TI [1,23 – 1,94] 120 dienu periodā). Tikai elpceļu infekcijām bija saistība ar subarahnoīdu hemorāģiju (OR=3,67; 95 % TI [1,49 – 9,04] 14 dienu periodā un OR=1,95; 95 % TI [1,44 – 2,64] 120 dienu periodā).  

Pētnieki secina, ka visas pētītās infekciju slimības ir saistītas ar paaugstinātu akūta išēmiska insulta risku, visciešākā šī saistība ir starp urīnceļu infekciju un išēmisku insultu.

 

AVOTS: Sebastian S, Stein LK, Dhamoon MS. Infection as a Stroke Trigger. Stroke, 2019

Uz augšu ↑