Augsts un zems hemoglobīna līmenis saistīts ar paaugstinātu demences risku

Doctus . | 2019. gada 8. augusts

Gan augsts, gan zems hemoglobīna līmenis ir saistīts ar paaugstinātu demences attīstības risku, secināts nesen veiktā pētījumā.

Pētījums tika veikts, lai noskaidrotu ilgtermiņa saistību starp hemoglobīna līmeni un anēmiju un demences risku.

Hemoglobīna līmenis serumā tika mērīts 12 305 dalībniekiem bez demences no vispārējās populācijas (vidējais vecums bija 64,6 gadi; 57,7 % bija sievietes). Demences un Alcheimera slimības risks tika vērtēts saistībā ar hemoglobīna līmeni un anēmiju.

Vidēji 12,1 novērošanas gadu laikā 1520 dalībniekiem attīstījās demence, no tiem 1194 Alcheimera slimība. Tika novērota U formas saistība starp hemoglobīna līmeni un demenci (p=0,005); gan zems, gan augsts hemoglobīna līmenis bija saistīts ar paaugstinātu demences risku (HR=1,29; 95 % TI [1,09 – 1,52] zemākajai kvintīlei, salīdzinot ar vidējo kvintīli, un HR=1,20; 95 % TI [1,00 – 1,44] augstākai kvintīlei,salīdzinot ar vidējo kvintīli). Kopējā anēmijas izplatība bija 6,1 % un anēmija bija saistīta ar 34 % augstāku demences risku (95 % TI [11 % - 62 %]) un 41 % augstāku Alcheimera slimības risku (95 % TI [15 % - 74 %]).

Pētnieki secināja, ka gan zems, gan augsts hemoglobīna līmenis ir saistīts ar paaugstinātu  demences risku, tai skaitā, Alcheimera slimības risku.

AVOTS: Wolters FJ, Zonneveld HI, Licher S, et al. Hemoglobin and anemia in relation to dementia risk and accompanying changes on brain MRI. Neurology, First published July 31, 2019

Uz augšu ↑