Amlodipīna lietošana saistīta ar zemāku podagras risku

Doctus . | 2020. gada 11. februāris

Senioriem ar hipertensiju amlodipīna lietošana samazina iltermiņa podagras risku, salīdzinot ar lisinoprilu vai hlortalidonu.

Podagra ir bieži sastopama asinsspiediena pārvaldības komplikācija un bieži ir iemesls medikamentu nelietošanai. 

Pētījumā analizēja pacientu sūdzības par podagru, lietojot amlodipīnu, hlortalidonu vai lisinoprilu. Vidējais novērošanas laiks bija 4,9 gadi un kopā bija 597 sūdzības par podagru.

Amlodipīna lietošana samazināja podagras risku par 37 % (HR=0,63; 95 % TI [0,51 - 0,78]) un hlortalidons samazināja risku par 26 % (HR=0,74; 95 % TI [0,58 - 0,94]). Savukārt lisinoprila lietošana statistiski ticami nesamazināja podagras risku (HR=0,85; 95 % TI [0,70 - 1,03]. Podagras riska samazinājums tika novērots pēc vinna gada novērošanas. 

Amlodipīna lietošana ilgtermiņā samazina podagras risku, šo faktu jāņem vērā pacientiem, kuriem jau ir podagras risks, izvēloties antihipertensīvo terapiju.   

 AVOTS: Juraschek SP, Simpson LM, Davis BR, et al. The effects of antihypertensive class on gout in older adults secondary analysis of the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. Journal of Hypertension, 2020, January. 

Uz augšu ↑