Atklāts šizofrēnijas otrais tips

Doctus . | 2020. gada 3. marts

Pirmo reizi pētnieki ir aprakstījuši divus atsevišķus neiroanatomiskos šizofrēnijas apakštipus. Atklājums veikts, analizējot 300 pacientu smadzeņu attēlus. Pirmajam apakštipam novēro mazāku pelēkās vielas apjomu, salīdzinot ar kontroles grupu, savukārt otrajam apkaštipam apjoms ir gandrīz līdzīgs normālām smadzenēm. Pētnieki norāda, ka nākotnē šis atklājums varētu ļaut piemērot individualizētāku terapiju katram pacientam.

Neskaitāmos pētījumos ir pierādīts, ka pacientiem ar šizofrēniju ir mazāks smadzeņu apjoms nekā veselai kontroles grupai, tomēr šajā pētījumā pierādīja, ka vismaz trešdaļai pacientu smadzeņu apjoms atbilda normai.

Šizofrēnija ir vāji izprasts psihisks traucējums, tādēļ šajā pētījumā salīdzināja veselu cilvēku smadzenes ar šizofrēnijas pacientu smadzenēm. Lai labāk varētu raksturot smadzeņu atšķirības, pacienti ar šizofrēniju tika atlasīti no trīs valstīm dažādos kontinentos: ASV, Ķīna un Vācija. Pētījumā iekļāva 307 šizofrēnijas pacientus un 364 veselus kontroles dalībniekus, visi bija līdz 45 gadu vecumam. Pētnieki analizēja smadzeņu attēlus, izmantojot mašīnmācīšanās metodi, metode palīdzēja identificēt “īstos slimības apakštipus”, limitējot jaucējfaktoru (vecums, dzimums, attēldiagnostikas protokols un citi faktori) ietekmi. Pētnieki atklāja, ka 115 pacientiem ar šizofrēniju (gandrīz 40 %) nav samazināts pelēkās vielas tilpums, kas vēsturiski tiek saistīts ar šo slimību. Patiesībā šo pacientu smadzenēs striatum reģionā pat tika novērots lielāks smadzeņu tilpums nekā vidējam kontroles subjektam. Kontrolējot atšķirības terapijā, vecumā un citos demogrāfiskos faktoros, pētnieki nevarēja izskaidrot šīs atšķirības.

Pētnieki norāda, ka pacienti ar otro apakštipu ir ļoti interesanti, jo tiem ir līdzīgi demogrāfiskie un klīniskie rādītāji, kā pacientiem ar pirmo apakštipu, vienīgā atšķirība ir smadzeņu struktūras.

Turpmākajos pētījumos jāizveido detalizētāks attēls ar šiem apakštipiem un to saistību ar smadzeņu struktūrām un funkcijām, klīniskiem simptomiem, slimības progresiju un etioloģiju.

AVOTS: Davatzikos C, Wolf DH, Koutsouleris N, et al. Two distinct neuroanatomical subtypes of schizophrenia revealed using machine learning. Brain, 2020

 

Uz augšu ↑