Informācija ārstiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

Kādi ir Covid-19 klīniskie un epidemioloģiskie kritēriji? Kādi ir ieteikumi sākotnējai rīcībai stacionārajām un ambulatorajām iestādēm Covid-19 aizdomu gadījumā? Kādi ir nepieciešamie individuālās aizsardzīvas līdzekļi?

 Ieteikumi AMBULATORĀM iestādēm

Pacientam ir akūta elpceļu infekcijas slimība – pēkšņs sākums UN vismaz viens no šādiem simptomiem:

 • paaugstināta ķermeņa t°,
 • klepus,
 • rīkles iekaisums,
 • elpas trūkums

14 dienu laikā pēc atgriešanās no skartās teritorijas VAI pēc kontakta ar pacientu, kuram ir apstiprināta Covid-19 infekcija

 Rīcība

 • Nodrošiniet pacientu ar ķirurģisko masku
 • Nomazgājiet vai dezinficējiet rokas
 • Uzlieciet respiratoru vai masku ** un citus individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL)
 • Izolējiet/norobežojiet pacientu no citiem līdz pārvešanai
 • Zvaniet:
  • SPKC (diennakts tālrunis – 67271738)
  • 113 un informējiet par pacienta iespējamo saslimšanu ar COVID-19 infekciju
 • Pārtrauciet pacientu pieņemšanu un organizējiet kontaktpersonu apzināšanu ārstniecības iestādē
 • Telpās, kur uzturējies pacients ar aizdomām par COVID-19jāveic dezinfekcija
 • Tālākā rīcība atbilstoši pacienta laboratoriskās izmeklēšanas rezultātiem un SPKC epidemiologa norādījumiem

 Nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekli

 • FFP2 vai FFP3 respirators, ja nav pieejams – ķirurģiskā maska**
 • acu aizsargi (brilles vai sejas ekrāns)
 • virsvalks ar garām piedurknēm
 • vienreiz lietojamie cimdi šeti

Pēc pacienta pārvešanas

 • Atkritumus ievietojiet marķētā, dubultā, ūdensnecaurlaidīgā maisā kā bīstamos atkritumus, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai
 • Veiciet aprīkojum un telpas uzkopšanu un dezinfekciju
 • Dezinfekcijai izmanto ārstniecības iestādē lietotos dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, 70 % etanolu, hloru saturošus līdzekļus
 • Pēc telpas uzkopšanas, novelciet individuālās aizsardzības līdzekļus, ievērojot nepieciešamo piesardzību, un izmetiet kā bīstamos atkritumus

SPKC ieteikumi stacionārajām iestādēm

Pacientam ir: akūta elpceļu infekcijas slimība – pēkšņs sākums UN vismaz viens no šādiem simptomiem:

 • paaugstināta ķermeņa t°,
 • klepus,
 • rīkles iekaisums,
 • elpas trūkums

14 dienu laikā pēc atgriešanās no skartās teritorijas VAI pēc kontakta ar pacientu, kuram ir apstiprināta COVID-19 infekcija

Rīcība

 • Nodrošiniet pacientu ar ķirurģisko masku
 • Nomazgājiet vai dezinficējiet rokas
 • Nekavējoties lietojiet respiratoru vai masku ** un citus individuālo saizsardzības līdzekļus (IAL)
 • Izolējiet/norobežojiet pacientu no citiem līdz pārvešanai
 • Zvaniet SPKC (diennakts tālrunis – 67271738)
 • Organizējiet pacienta laboratorisko izmeklēšanu
 • Telefoniski informējiet Nacionālo references laboratoriju par plānoto paraugu piegādi (diennakts tālrunis – 29114493)
 • Ja parauga paņemšana laboratoriskai izmeklēšanai nav iespējama, zvaniet 113 un informējiet par pacienta iespējamo saslimšanu ar COVID-19 infekciju
 • Organizējiet kontaktpersonu apzināšanu ārstniecības iestādē
 • Telpās, kur uzturējies pacients ar aizdomām par COVID-19, jāveic dezinfekcija
 • Tālākā rīcība atbilstoši pacienta laboratoriskās izmeklēšanas rezultātiem un SPKC epidemiologa norādījumiem

 Nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekli

 • FFP2 vai FFP3 respirators vai ķirurģiskā maska**
 • acu aizsargi (brilles vai sejas ekrāns)
 • virsvalks ar garām piedurknēm
 • vienreiz lietojamie cimdi ar pagarinātu manšeti

Veicot aerosolus veidojošas diagnostikas vai ārstniecības procedūras (piemēram, trahejas intubāciju, mehānisku ventilāciju) izvēlas FFP3 respiratoru, labi pieguļošas brilles, virsvalks no ūdens necaurlaidīga materiāla un cimdus ar pagarinātu manšeti

Veiciet aprīkojum un telpas uzkopšanu un dezinfekciju

Dezinfekcijai izmanto ārstniecības iestādē lietotos dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, 70 % etanolu, hloru saturošus līdzekļus vai citus līdzekļus ar iedarbību pret cilvēka koronavīrusiem, vai citiem apvalkotiem vīrusiem

Pēc telpas uzkopšanas, novelciet individuālās aizsardzības līdzekļus, ievērojot nepieciešamo piesardzību, un izmetiet kā bīstamos atkritumus

Vairāk informācijas:

 

Foto: Pixabay

Uz augšu ↑